Pilne – zaproszenie na Walne Zebranie Członków ON.pl 2024

13 kwietnia 2024 Piotr

Zarząd Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej informuje, że zgodnie z art. 25 Statutu w dniu 20.04.2024 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków, czyli najwyższej władzy w ON.pl RnROT. Zgodnie z ww. punktem Statutu Walne Zebranie Członków:

1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5) uchwala zmiany statutu ON.pl RnROT,
6) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Ruchu oraz o przeznaczeniu jego majątku,

7) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 roku w pierwszym terminie o godzinie 10:00 a gościem Honorowym Zjazdu będzie Pan Jarosław Margielski – Prezydent Miasta Otwocka. Zapraszamy naszych członków i sympatyków do sali pod adresem ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock.

 

Zarząd Stowarzyszenia

ObronaNarodowa.pl

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej