2 maja 2024 Grzegorz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją autorstwa Prezesa ObronaNarodowa.pl Grzegorza Matyasika pt. „Systemowa współpraca instytucji państwowych z organizacjami społecznymi na rzecz wzmacnia bezpieczeństwa i odporności państwa polskiego”.

W prezentacji zawarto próbę diagnozy systemowego wykorzystania potencjału organizacji społecznych w tworzeniu systemu obrony powszechnej. Autor oparł swoje przemyślenia na bazie doświadczeń zarówno z działalności w sferze społecznej jak i z perspektywy doświadczeń i pracy w administracji publicznej  – m.in w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Systemowa współpraca instytucji państwowych z organizacjami społecznymi