Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 10 rocznica rozpoczęcia kampanii społecznej „Odbudujmy Armię Krajową”

3 maja 2024 Grzegorz

Dziś obchodzimy 233. Rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasi wielcy przodkowie w tym wyjątkowym na tamte czasu akcie zapisali m.in. takie słowa: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.” Twórcy Konstytucji 3 Maja trafnie, lecz niestety za późno spostrzegli, że 50 tys. armia zawodowa Ojczyzny nie obroni i że do obrony państwa potrzebne jest zaangażowanie wszystkich obywateli. Dziś nawiązując do idei Twórców Konstytucji 3 maja stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl postuluje stworzenie Systemu Obrony Powszechnej. I w tym miejscu chcieliśmy się odnieść do faktu, iż obecnie nasza wojsko jest liczniejsze, samych Wojsk Obrony Terytorialnej mamy 40 tys. Ten fakt łączymy z naszą inicjatywą – kampanią społeczną „Odbudujmy Armię Krajową”. Trzeciego maja 2014 roku to właśnie stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zainicjowało tą ogólnopolską kampanię do której włączyło się wiele osób i środowisk – nie sposób tu wszystkich wymienić, ale bardzo im dziękujemy i podkreślamy, że bez tego wspólnego wysiłku i współpracy nie byłoby takiego efektu. Zdawaliśmy sobie sprawę z powagi sytuacji i destabilizacji środowiska międzynarodowego, która już wtedy była bardzo widoczna. Dla przypomnienia zamieszczamy prezentację z roku 2015 podsumowująca kampanię „Odbudujmy AK”:

OAK – prezentacja

 

Redakcja OBRONANARODOWA.PL