SYSTEM ROZWOJU I SZKOLENIA OBRONNEGO OBYWATELA RP W RAMACH OBOWIĄZKU SZKOLNEGO – projekt do dyskusji

8 maja 2024 Grzegorz

Na kanwie zakończonego w dniu wczorajszym Defence24 Days (świetnego i zaraz  bardzo udanego przedsięwzięcia- w tym miejscu gratulacje dla całego zespołu Defence24!!!) wielokrotnie poruszany był temat szeroko pojętej potrzeby edukacji obronnej. Wszyscy o tym mówią praktycznie od lat – ale nic się nie dzieje. decydenci z obszaru bezpieczeństwa wskazują na decydentów z obszaru edukacji, Ci z kolei nie mają ani środków ani mocy aby tym tematem się zająć. W 2017 roku nasi Koledzy z „Fundacji Obrona Terytorialna” – Irek i Jakub przygotowali bardzo ciekawe opracowanie, które jest drogowskazem jak kompleksowo – począwszy od szkoły podstawowej do średniej  – różnymi etapami rozwijać kompetencje naszych obywateli związane z bezpieczeństwem.

W roku 2017 próbowaliśmy zainteresować tym materiałem osoby decyzyjne, ale nie udało znaleźć się nikogo, kto były w stanie ten projekt pociągnąć.

Dziś ten materiał z roku 2017 traktujemy jako podstawę do dyskusji w jaki praktyczny sposób szeroko pojętą edukację obronną wprowadzić w życie. Zdajemy sobie sprawę, że proponowany przez naszych Kolegów program może miejscami  być zbyt ambitny lub odwrotnie – może jakiś elementów nie zawierać. Nie zmienia to faktu, że jest to najbardziej kompleksowa i bardzo konkretna propozycja działania której zwieńczeniem powinno być wprowadzenie wypracowanego modelu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa do szkół. I jest to zarówno w interesie państwa, samorządów jak i interesie poszczególnych obywateli, których dzieci – przyszli obywatele – nabędą wiedzę i umiejętności bardzo praktyczne z zakresu edukacji obronnej i bezpieczeństwa, które w obecnych niespokojnych czasach na pewno się przydadzą.

Kolegom z Fundacji Obrona Terytorialna dziękujemy za włożoną pracę i możliwość publikacji opracowania na łamach portalu ObronaNarodowa.pl

Materiał do pobrania:

SYSTEM ROZWOJU I SZKOLENIA OBRONNEGO OBYWATELA RP W RAMACH OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, BĘDĄCY SKŁADOWĄ OBYWATELSKIEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI (OSBiO)

 

fundacja_ot_osbio_1a