Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

22 maja 2024 Grzegorz

Szanowni Państwo,

Redakcja portalu ObronaNarodowa.pl odnotowała, iż na stronie KPRM pojawiła się informacja że w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajduje się zmiana ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym w kontekście wdrożenie rozwiązań zapewniających podstawy zarządzania ryzykiem, wynikających z dyrektywy dot. Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności a z drugiej strony wynika z  wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca  zwaną powszechnie jako „dyrektywą CER”.

Wymóg związany z zarządzaniu ryzykiem będzie skonsumowany w postaci  opracowanego na szczeblu centralnym dokumentu rządowego, tzw. Krajowej Oceny Ryzyka, który zastąpi obecnie funkcjonujący Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
Krajowa Ocena Ryzyka – w obszarze planowania cywilnego – wykorzystywana będzie wykorzystywana na potrzeby opracowania Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz planów zarządzania kryzysowego ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, jak również planów zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu oraz gminy.

Natomiast druga kwestia dotyczy „redefiniowania regulacji dotyczących infrastruktury krytycznej, która jest niezbędna do świadczenia usług kluczowych przez podmioty krytyczne, o których traktuje CER. W szczególności należy doprowadzić do spójności dotychczasowych systemów infrastruktury krytycznej z sektorami i podsektorami, o których mówi dyrektywa.”

Szczegóły i informacje za: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym-oraz-niektorych-innych-ustaw5

Gratulujemy obecnemu kierownictwu RCB wprowadzenia tych zmian do prac rządu, ponieważ poprzednio były te propozycje mimo wielokrotnych prób wstrzymywane.

W tym kontekście redakcji zaprasza do odświeżenia analizy  Prezesa ObronaNarodowa.pl G. Matyasika, który porównywał kwestie odporności Polskie i Wielkiej Brytanii około roku temu na łamach Defence24;

https://obronanarodowa.pl/artykuly/polskie-i-brytyjskie-drogi-do-wzmacniania-odpornosci-panstwa-analiza-porownawcza/