Stanowisko Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w związku z atakami hybrydowymi Rosji i Białorusi na wschodnią granicę RP.

7 czerwca 2024 Grzegorz

Wczoraj, tj. 6 czerwca 2024 roku zmarł z ran odniesionych podczas bezpośredniej obrony polskiej granicy młody 21-letni żołnierz Wojska Polskiego. Oddajemy Mu cześć i chwałę, składając jednocześnie kondolencje rodzinie, przyjaciołom i żołnierzom 1  Warszawskiej Brygady Pancernej.

W tym tragicznym dniu, w media przekazały informację o zdarzeniu z przełomu marca i kwietnia tego roku, podczas którego polscy żołnierze z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oddali strzały ostrzegawcze w obronie granicy, za co zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty.

Ocena sytuacji skłania do refleksji:

  1. Jednym z katalogu celów prowadzonej od 2021 roku przez Rosję i Białoruś operacji hybrydowej opartej na mechanizmie przymusowej migracji jest związanie jak najliczniejszych pododdziałów i jednostek Sił Zbrojnych RP do działań ochronno – policyjnych na wschodniej granicy RP.
  2. Aktywność adwersarzy realizowana poniżej progu wojny wywołała zaangażowanie znacznych sił Wojska Polskiego z wielu jednostek SZ RP. Taki stan wymusza pośrednio odciągnięcie żołnierzy od szkoleń i ćwiczeń, zaangażowanie znacznych środków finansowych nakładając jednocześnie na siły zbrojne obowiązki policyjne. Warto podkreślić, że Wojsko Polskie jest formacją zbrojną, wykwalifikowaną do prowadzenia działań zbrojnych opartych na kinetycznych i niekinetycznych zdolnościach niszczenia zasobów i siły żywej przeciwnika a nie realizowania działań z zakresu prewencji policyjnej.
  3. Od samego początku operacji występował problem prawny związany z użyciem broni przez żołnierzy. Jeśli stan bezpieczeństwa granicy wymaga zaangażowania najważniejszej i najmocniejszej siły w państwie – czyli wojska, to szeroko rozumiany aparat państwa powinien działać adekwatnie do okoliczności operacyjnych i ze wszelkimi tego konsekwencjami. Narzędziem żołnierza jest broń bojowa a więc jego zaangażowanie w procesy  dozoru granicy muszą się wiązać z klarownymi zasadami  użycia tej broni i wypracowanym prawnie modelem zapewnienia żołnierzom bezpieczeństwa.
  4. Kolejnym wyzwaniem są oczekiwania wobec SZ RP do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wojsko nie jest formacją policyjną. Żołnierze co to zasady (poza np. żołnierzami Żandarmerii Wojskowej) nie są szkoleni do użycia tychże środków, a wprowadzenie do systemu szkolenia praktycznie w całych SZ (z uwagi na skalę zaangażowania pododdziałów WP) zasad i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego odciągnie żołnierzy od szkolenia zasadniczego i etatowego – i zasadniczego celu jakim jest przygotowanie żołnierzy do prowadzenia działań wojennych.
  5. Od początku rosyjsko – białoruskiej operacji hybrydowej, państwo, decydenci (bez względu na barwy polityczne) przegrywa ten kryzys  w domenie informacyjnej. Obecnie nie istnieje komunikacja strategiczna skierowana do społeczeństwa, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, która miałaby mitygować działania manipulacyjne i destabilizacyjne realizowane przez aparat wpływu Rosji i Białorusi. Nie istnieją, za wyjątkiem zaangażowania sektora pozarządowego w Polsce, sprawne procesy przeciwdziałania dezinformacji.
  6. W związku z tymi faktami, my żołnierze, funkcjonariusze i członkowie Stowarzyszenia apelujemy do wszystkich decydentów – niezależnie od opcji politycznych – aby nie eskalować konfliktu wewnętrznego na który liczy przeciwnik i rozpocząć prace nad rozwiązaniami systemowymi. Jeśli uznamy, że teza o celu przeciwnika jakim jest osłabienie bezpieczeństwa Polski, osłabianie potencjału obronnego, związanie sił i środków Wojska Polskiego na granicy jest słuszna, to działanie decydentów powinno  uwzględniać cele adwersarzy i realizować procesy bezpieczeństwa na granicy w sposób wymijający ukryte cele przeciwnika. Bezpieczeństwo granicy powinno być zapewnione przede wszystkim przez wzmocnione siły Policji i Straży Granicznej przy przygotowanym zapleczu Sił Zbrojnych na wypadek gdyby sytuacja bezpieczeństwa wymagała użycia ich zdolności bojowych.  Bezpieczeństwo granicy wymaga również zwiększenia środków działań niekinetycznych jak np. systemy LRAD (akustyczne) lub systemy mikrofalowe oraz działania informacyjno – psychologiczne.

 

Zarząd Stowarzyszenia