Artykuły

Naszywka Lekkiej Piechoty

Nadesłał admin w dniu 12-02-2012 - 16:18

naszywka_piechoty.jpgZarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w porozumieniu z organizatorami i twórcami (z Ośrodka Szkoleń Specjalnych w Siedlcach) wspólnie realizowanych szkoleń - Kurs Piechoty, Kurs Rozpoznania (Rozpoznania Ogólnowojskowego), Kurs Walki w Mieście chcąc wyróżnić uczestników, którzy zaliczyli wszystkie trzy Kursy ustanawia "naszywką lekkiej piechoty". Szczegóły w rozszerzeniu.Symbolika:
Naszywka przedstawia dwa skrzyżowane karabiny Mauser wz. 98 z osadzonymi bagnetami, które są wpisane w prostokąt o wymiarach 6,5 na 4 cm, nawiązując do znaku taktycznego piechoty.

Sposób noszenia:
Bezpośrednio nad górną krawądzią lewej kieszeni munduru.

Warunki nadania:
Naszywka nadawana jest przez władze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl na wniosek Zespołu Potwierdzającego złożonego z organizatorów szkoleń:
- p. dr Pawła Makowca,
- p. Marka Mroszczyka,
- p. Pawła Supińskiego,
- p. Stanisława Drosia,
- p. Grzegorza Matyasika
za zaliczenie etapów szkolenia piechoty: Kursu Piechoty, Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego (Kursu Rozpoznawczego) oraz Kursu Walki w Mieście realizowanych od roku 2003 r.

Osoby spełniające wymagania bez wzglądu na przynależność organizacyjną przesyłają swój akces do naszywki na adres: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl [1] podając w zgłoszeniu: imią i nazwisko, datą i miejsce urodzenia, jednostką organizacyjną oraz daty i miejsca ukończenia KP, KRO (KR), KWM.

W ciągu 30 dni od zgłoszenia Zespół Potwierdzający przesyła potwierdzenie nadania naszywki wraz z uchwała Zarządu ON.PL. Naszywki bądą posiadały swoją wirtualną numeracją, która bądzie do wiadomości przekazywana osobom uprawnionym do ich otrzymywania. Koszt naszywki to 8,00 zł., a w przypadku odbierania pocztą plus koszty przesyłki pocztowej. Zgłoszenia bądą przyjmowane od dnia 12.02.2012 r.

 
Linki
  1. https://obronanarodowa.pl/mailto:stowarzyszenie@obronanarodowa.pl
  2. https://obronanarodowa.pl/https://obronanarodowa.pl/Printer/news/display/59/