Szkolenie przeciwpancerne – WAT

27 maja odbyło się szkolenie przeciwpancerne na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. W szkoleniu uczestniczyli członkowie mazowieckiej Obrony Narodowej.

W ramach zajęć omówione zostało:

  • budowa i słabe punkty czołgów i transporterów opancerzonych na przykładzie BWP1 i PT91
  • zasadzka przeciwpancerna
  • etatowe środki przeciwpancerne WP
  • improwizowane środki przeciwpancerne

Punkt nauczania pt: budowa i słabe punkty czołgów i transporterów, prowadzone były przez kadrę Wojskowej Akademii Technicznej, reszta punktów prowadzona była przez instruktorów naszego stowarzyszenia. Oprócz omówienia teorii, pełna procedura zasadzki została przećwiczona praktycznie przez wszystkie drużyny uczestniczące w szkoleniu.