KDP 2017 – relacja uczestnika

W dniach 7 – 9 lipca 2017 odbywała się kolejna edycja Kursu Działań Patrolowych. W tym roku kursanci zostali podzieleni na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Na początek apel na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Mrozach, po czym uczestnicy zostali poddani inspekcji wyposażenia i pomaszerowali do lasu.

Tam odbyło się zgrywanie całego plutonu. Adepci przećwiczyli poruszanie się w szykach patrolowych oraz różne warianty reakcji na kontakt z przeciwnikiem. Wieczorem wykład i wymarsz do lasu w celu założenia bazy pasywnej. Pogoda taktyczna. Zaczęło padać.

Uczestnicy kursu podzieleni na 4 grupy zastosowali różne sposoby zabezpieczenia przed deszczem. Padało całą noc. Rano chwila na regenerację oraz dalsza część zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących już przewidywanego zadania. Po niemal całym dniu spędzonym w terenie powrót do miejsca zakwaterowania, a tam zarządzenie przygotowawcze, planowanie akcji i postawienie rozkazu. Omówienie zadania przez Dowódców, wydanie i sprawdzenie sprzętu, przygotowanie transportu, ostatnie uwagi i wyjazd.

Lądowanie w wyznaczonym punkcie niestety nie odbyło się bez komplikacji, jedna z grup została zrzucona za daleko i dołączyła do plutonu dopiero rano, przed pierwszym zaplanowanym zadaniem. Wymarsz na akcję z bazy, wszystkie grupy: ubezpieczenie, wsparcie i szturmowa zostały rozstawione na pozycjach. Szybka akcja. Siły przeciwnika zostały zniszczone na obiekcie. Straty własne: 4 rannych. Pierwsze zadanie wykonano.

Bezzwłoczny odskok wszystkich sekcji, reorganizacja i wymarsz na drugie zadanie, którym miało być urządzenie zasadzki na patrol przeciwnika. Na miejscu pluton zjawił się jeszcze przed czasem, ale i tak było go mało na rozpoznanie miejsca i przygotowanie akcji. Gdy zjawiły się pojazdy przeciwnika walka zajęła 5 minut. Tym razem obyło się bez strat. Znów natychmiastowe wycofanie i śpieszny marsz ubezpieczony na miejsce podjęcia przez transport.