Warsztaty taktyczne 2 plutonu

W dniach 16-17 września odbyły się warsztaty taktyczne dla 2. plutonu mazowieckiej Obrony Narodowej. Celem warsztatów było powtórzenie i utrwalenie procedur przed zbliżającą się certyfikacją plutonową. W ramach zajęć, w pierwszej części przećwiczono kilkukrotnie natarcie improwizowane, zerwanie kontaktu, przejście przez drogę, rozwijanie ORP oraz rozpoznanie terenu. W części drugiej, całość plutonu wykonywała zadanie taktyczne z wykorzystaniem wcześniej przećwiczonych elementów. Ponadto przećwiczona została nawigacja, komunikacja radiowa, skryte rozpoznanie obiektu, elementy TC3, łuskanie australijskie oraz wejście i opanowanie budynku. W zajęciach trwających 27 godzin wzięło udział ponad dwudziestu członków plutonu. Warsztaty były próbą generalną przed zaplanowaną na październik certyfikacją 2. plutonu MzON.pl