Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – 31.12.2018

Kończymy 2018 mocnym akcentem. KRO zamyka kolejny rok szkoleniowy ObronaNarodowa.pl. Kursanci w zimowych warunkach przyrody zapoznali się z trudnościami działań rozpoznawczych. Dziękujemy firmą Delta Optical za urządzenia nokto i termo wizyjne oraz chłopakom z Tac-Kos za rozwiązania maskujące.