Kurs strzelca wyborowego – 23.02.2019

Odbyła się pierwsza edycja nowego kursu, którego organizatorem były Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.PL.
Między innymi członkowie drużyn MzON mieli okazję zapoznać się z problematyką precyzyjnego wsparcia ogniowego. Kursanci ćwiczyli strzelanie na różnych dystansach w zakresie 100-500m, oraz otrzymali podstawy teoretyczne związane ze strzelaniami precyzyjnym. Na koniec szkolenia nabyte umiejętności zostały zweryfikowane na egzaminie praktyczno-teoretycznym.