12-ka trenuje czarną taktykę – 05.03.2019

W innej części Mazowsza 12 dr. MzON trenuje elementy walki w terenie zurbanizowanym.