O nas

Projekt szkoleniowy Mazowiecka Obrona Narodowa jest inicjatywą mającą na celu integrację środowisk pro obronnych z terenu Mazowsza (i nie tylko – zapraszamy wszystkim chętnych do szkolenia z całej Polski) zainteresowanych koncepcją tworzenia oddolnych struktur Obrony Terytorialnej. Zrzesza osoby interesujące się zagadnieniami obrony terytorialnej, bez względu na ich poglądy polityczne lub przynależność organizacyjną.

Szkolenie ukierunkowane jest na działania lekkiej piechoty.

Członkowie spotykają się cyklicznie na szkoleniach organizowanych przez drużyny w formie zajęć praktycznych, wykładów i szkoleń poligonowych oraz na szkoleniach centralnych Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Szkolenia wewnętrzne są obowiązkowe dla wszystkich członków. Odbywają się średnio raz w miesiącu. Dużą wagę przywiązujemy do kondycji fizycznej, ale zajęcia nie są temu poświęcane – zachęcamy członków do własnej efektywniej pracy nad sprawnością ogólną. Istotną częścią szkolenia jest szkolenie ogniowe (w którym udział biorą wyłącznie osoby już przyjęte do pododdziału). Treningi taktyki (czarnej, zielonej i czerwonej) odbywają się (po ukończeniu szkolenia unitarnego) głównie w charakterze ćwiczeń aplikacyjnych, tj. symulacji realizacji określonego zadania.

Szkolenia zewnętrzne to wszystkie szkolenia, w których pododdział występuje jako zorganizowana całość. Bierzemy udział w większości szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a w znacznej części jesteśmy ich współorganizatorami.

Jesteśmy również otwarci na wspólne szkolenia z innymi grupami, szczególnie działającymi lokalnie.

Szkolenie oparte jest o podręczniki i skrypty przygotowane w Stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej (Taktyka walki w terenie zurbanizowanym, Działania patrolowe lekkiej piechoty, Podstawy ratownictwa taktycznego, Podstawy działań taktycznych lekkiej piechoty, wydawnictwa Difin, Podręcznik strzelca – dostępny w sieci, i inne), powszechnie dostępne procedury wojskowe WP i US Army (tzw. FM-ki) oraz doświadczenia własne.

Osoby zainteresowane działalnością w ramach MzON proszę o bezpośredni kontakt z Dowódcą pod adresem:mazowiecka@obronanarodowa.pl

Aktualnie projekt Mazowiecka Obrona Narodowa składa się z:

1 Pluton „Strzelecki” w składzie:

  • 2 Mazowieckiej Drużyny ON „Mińsk Mazowiecki”
  • 3 Mazowieckiej Drużyny ON „Siedlce”
  • 6 Mazowieckiej Drużyny ON „Lublin”

2 Plutonu LPON z siedzibą w Warszawie w składzie:

  • 1 Mazowieckiej Drużyny ON „Czarny Lis”
  • 4 Mazowieckiej Drużyny ON
  • 10 Mazowieckiej Drużyny Szkolnej ON

3 Pluton LPON Mazowsze Zachód w składzie:

  • 5 drużyna MzON w Warszawie
  • 7 drużyna MzON w Grodzisku Mazowieckim
  • 8 drużyna MzON w Sierakowie
  • 12 drużyna szkolna MzON w Błoniu

Samodzielna 9 drużyna MzON w Warszawie (wschód)

Samodzielna 13 drużyna MzON w Mińsku Mazowieckim