Wojska Obrony Terytorialnej - Zadania i wyzwania


Słowa kluczowe: Wojska Obrony Terytorialnej, wojna, zadania, technologie informacyjne, bezpieczeństwo, obrona narodowa


Artykuł pokazuje genezę powstania potrzeb ludzkich i poglądy psychologów oraz teoretyków zarządzania w tym zakresie. Charakteryzuje potrzebę bezpieczeństwa jako podstawowej, pierwotnej potrzeby człowieka przez definicyjny pryzmat. Autor przedstawia zagrożenia polityczne i militarne. Próbuje określić zadania w kategorii zadań niemilitarnych i militarnych, które stanowią spektrum działań realizowanych przez nowoczesne, świetnie wyszkolone i zmotywowane Wojska Obrony Terytorialnej. Przedstawione zostały także prowokacje, którymi uzasadniano wybuch wojny - wyzwania i prognozy wypadków mogących wydarzyć się w przyszłości.


mjr dypl. Jarosław MAŁYCHA
"Wojska Obrony Terytorialnej - zadania i wyzwania"

- do pobrania (PDF)