Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku.

22 lipca 2013 Kordek

Dzięki uprzejmości Pana prof. płk (r) Józefa Marczaka zapraszamy czytelników portalu ObronaNarodowa.pl do zapoznania się z opracowaniem „Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku” autorstwa: Józefa Marczaka, Ryszarda Jakubczaka, Aleksandry Skrabacz, Krzysztofa Gąsiorka i Krzysztofa Przeworskiego. Opracowanie zawiera bardzo interesujące zestawienie wniosków z historii bezpieczeństwa narodowego Polski na przestrzeni ostatnich 10 wieków. Jak piszą autorzy we wstępie „[…] Praca składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje analizę strategiczną przełomowych okresów historii oraz czynników (charakter narodowy Polski i sąsiadów) i działań (powstania narodowe) o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa narodowego. Druga część pracy obejmuje syntezę strategiczną doświadczeń do budowy bezpieczeństwa RP w XXI wieku. Trzecia część pracy ujmuje wyzwania strategiczne do organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku”. Opracowanie znajduje się TUTAJ.