Koncepcja Krajowego Systemu Obrony Narodowej

15 września 2015 Kordek

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z koncepcją Krajowego Systemu Obrony Narodowej. To spójna i konkretna propozycja umocowania organizacji paramilitarnych i proobronnych w systemie obronnym państwa, służąca budowie obywatelskiego komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP, tj. obrony terytorialnej.

Do chwili obecnej Ministerstwo Obrony Narodowej, mimo zapowiedzi i szumu medialnego, nie zaproponowało żadnego rozwiązania systemowego, które sankcjonowałoby od strony prawnej wkomponowanie organizacji proobronnych w system obronny RP. Dotychczas, prócz deklaracji słownych, ograniczono się utworzenia kolejnego stowarzyszenia proobronnego, jakim jest Federacja Organizacji Proobronnych. Jednocześnie nie przedstawiono żadnych specjalnych rozwiązań prawnych, które wyróżniając Federację spośród innych stowarzyszeń, pozwoliłyby MON na udzielanie jej szczególnego wsparcia.

Eksperci Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl opowiadają się za szczególnym umocowaniem prawnym organizacji proobronnych. Z tego postulatu wynika propozycja budowy Krajowego Systemu Obrony Narodowej, opartego o solidne podstawy prawne, wzorowane na konstrukcji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w ramach którego podmioty państwowe z powodzeniem współpracują z organizacjami ochotniczymi.

Oczywiście przedstawiona koncepcja to propozycja otwarcia projektu w ramach którego rozpoczęto by szereg prac szczegółowych rozwijających założenia niniejszej koncepcji. Mamy nadzieję, że koncepcją zainteresują się czynniki państwowe -zamierzamy przesłać niniejsza koncepcję do Ministra Obrony Narodowej, Pełnomocnika ds. Inicjatyw Proobronnych, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa Sztabu Generalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją KSON:

Koncepcja Krajowego Systemu Obrony Narodowej (format PDF)