Kto nas obroni? – opracowanie dr. Grzegorza Kwaśniaka

2 czerwca 2015 Kordek

„Trzy czwarte naszych sił rozmieszczone jest na zachodzie i południu kraju, w pobliżu granic z naszymi partnerami z UE oraz sojusznikami z NATO” – pisze dr Grzegorz Kwaśniak. Wskazuje, że nasza wschodnia granica pozbawiona jest prawie zupełnie ochrony i obrony i stawia pytanie: kto nas obroni? Polecamy opracowanie dr. Kwaśniaka.

W swojej pracy dr G. Kwaśniak podnosi, że średni poziom ukompletowania istniejących jednostek wojskowych w Polsce wynosi około 40% etatu czasu wojny. „Wskaźnik ten jest gorszy niż w czasach armii poborowej, co poddaje w wątpliwość cały sens przeprowadzonej profesjonalizacji” – dodaje. I podkreśla, że „jedynie jedna czwarta z naszych brygad (kolor zielony) jest rozwinięta powyżej 80% i jest zdolna do prowadzenia działań bojowych w ciągu 1-2 tygodni”. W opracowaniu ponadto dr G. Kwaśniak pisze o nierealnej koncepcji przeprowadzenia operacji obronnej, zastanawia się nad przyczynami niskiego morale i braku woli walki oraz konformizmu.

Polecając opracowanie przypominamy, że treści w nim zawarte nie odzwierciedlają poglądów Stowarzyszenia Obronanarodowa.pl

Artykuł można znaleźć TUTAJ: www.obronanarodowa.pl: Kto nas obroni?