Nowa książka: „Działania patrolowe lekkiej piechoty”

9 grudnia 2013 Kordek

Wszystkim czytelnikom i sympatykom portalu ObronaNarodowa.pl,a także osobom zainteresowanym szkoleniową stroną naszej działalności pragniemy gorąco polecić kolejną książkę – podręcznik autorstwa naszych kolegów ze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – dr Pawła Makowca i Marka Mroszczyka, pt. „Działania patrolowe lekkiej piechoty” wydaną nakładem wydawnictwa DIFIN.

W publikacji omówiono podstawowe elementy niezbędne w ramach szkolenia taktycznego pododdziału oraz w czasie wykonywania zadań z zakresu działań patrolowych. Skrótowo ujęto zakres wyszkolenia indywidualnego żołnierzy, stanowi ono bowiem obszar szkolenia podstawowego, wskazując tylko obszary niezbędne w omawianym rodzaju działań. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na taktyce sekcji ogniowej, drużyny i plutonu, których siłami realizuje się zadania stanowiące cel patrolu. W przygotowaniu publikacji oparto się na dostępnej literaturze przedmiotu, szeroko wykorzystując w tym zakresie doświadczenia sił zbrojnych USA, Kanady oraz Wojska Polskiego. Synteza ujmuje również wiele doświadczeń własnych, wynikających z wieloletniej pracy szkoleniowej autorów w organizacjach proobronnych.

Publikacja adresowana jest do członków stowarzyszeń proobronnych, środowisk ASG, a także żołnierzy, którym może służyć za pomoc w procesie szkolenia. Patronem medialnym i merytorycznym jest oczywiście nasze stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.
Książkę znajdziecie tutaj: www.ksiegarnia.difin.pl