Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski

28 kwietnia 2016 Kordek

Z wielką przyjemnością polecamy czytelnikom portalu ObronaNarodowa.pl opracowanie dr Przemysława Wywiała „Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski”, które w sposób niezwykle rzetelny i dokładny oddaje historię i działanie współczesnych organizacji proobronnych w Polsce. Szczególnie dziękuję autorowi za umiejscowienie i docenienie roli Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, gdzie autor w swoim dziele poświęcił cały rozdział niejako dokumentując naukowo działanie Stowarzyszenia.

Można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z pierwszych, poważnych prac naukowo – badawczych poświęcona tematyce fenomenu organizacji proobronnych w Polsce.

Niewątpliwym atutem autora – dr Przemysława Wywiała – jest fakt, iż wywodzi się on z naszego środowiska, przez wiele lat działał w organizacjach proobronnych zaczynając w Związku Strzeleckim, a kończąc na naszym Stowarzyszeniu. Dr Wywiał jest aktywnym żołnierzem rezerwy, zwolennikiem i entuzjastą idei Obrony Terytorialnej, doskonale więc rozumie potrzebę ujęcia systemowego organizacji pro obronnych w systemie wojskowym RP, stąd też jeden z jego kilku kluczowych wniosków z tej książki, który pozwolę sobie zacytować:

„Postulat włączenia organizacji proobronnych do systemu bezpieczeństwa narodowego wynika z wymogu wykorzystania w strategii wszystkich środków, którymi rozporządza naród. Jest to niezbędne zarówno wobec zagrożeń o charakterze niemilitarnym (szczególnie gdy wojna w naszym regionie nie wydaje się już tak odległa jak jeszcze niedawno niektórym się wydawało) oraz coraz szerszą gamą zagrożeń o charakterze niemilitarnym, których rozprzestrzenianiu sprzyja globalizacja (np. terroryzm, ale też katastrofy naturalne czy techniczne). Stawić im może czoła jedynie odpowiednio wykształcone i przygotowane społeczeństwo, złożone z obywateli świadomych swoich praw, ale i obowiązków wobec państwa i odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i rozwój.”

Dr Wywiałowi serdecznie dziękuję za tak świetna pracę, a czytelnikom ObronaNarodowa.pl gorąco opracowanie polecam.

Redaktor Naczelny ObronaNarodowa.pl
Grzegorz Matyasik