„Polska na tle strategii globalnej” – Przemysław A. Szudek

10 marca 2015 Kordek

Artykuł „Polska na tle strategii globalnej” ukazał sie w 1985 roku w Londynie. Kontekst historyczny uległ więc znacznym przeobrażeniom od tego czasu, natomiast wątki strategiczne, a szczególnie obserwacje na temat geostrategicznego położenia Polski oraz związanych z tym wyzwań pozostają godne uwagi.

W Polsce prezentowany artykuł zawarty został w ramach szerszej publikacji Przemysława A. Szudka pt. „Wspomnienia oficera do zadań specjalnych”.
Książkę, gdzie autor opisuje swoją służbę wojskową i odkrywa tajemnice m.in. odbioru zrzutów lotniczych w Armi Krajowej można nabyć w księgarni internetowej Wydawnictwa Rytm.

Płk. Przemysław Andrzej SZUDEK – urodzony 13 grudnia 1922 r. w Częstochowie, harcerz 21 WDH, pseudonim “Andrzej Certwin”, ppor., dowódca ŻBIK-a od października 1939 do lutego 1941 r. pseudonim “Wiktor”. Służbę wojskową rozpoczął w sławnym 21 Pułku Piechoty płk Stanisława Sosabowskiego. Od października 1939 r. do początku roku 1943, sprawował różne etatowe funkcje w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, z których ostatnią był oficer odbioru zrzutów w Komendzie Głównej AK. Przeniesiony do okręgu Lublin, ponownie dowodził Oddziałem “Żbik” w okresie sierpień 1942 do grudnia 1942. Ranny, wpadł w ręce Gestapo 17 grudnia 1942 roku, w wyniku czego był więziony w obozach koncentracyjnych na Majdanku, w Auschwitz i Dautmergen. Ocalony dzięki pomocy współwięzniów ostatecznie uciekł do Francji, gdzie powrócił do czynnej służby w Polskich Siłach Zbrojnych. Wykształcenie: Szkoła Mazowiecka w Warszawie, Szkoła Nauk Politycznych w Londynie, Studia wojskowe w Anglii i w Paryżu. Od 1939 do 1949 służba w wojsku Polskim, później w armii brytyjskiej, gdzie brał udział w misjach specjalnych w Ace, Trieście, Syjamie. Dowodził także oddziałem Malajów w walce z partyzantką chińską i indonezyjską. Był kurierem do Tokio i na Tajwan do Czang Kaj-szeka. Autor wielu prac z dziedziny wojskowości, w języku polskim i angielskim. Członek zarządu Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego, honorowy Sekretarz Komisji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych, pełnił również funkcje adiutanta przybocznego Prezydenta RP na Uchodźstwie, członek prestiżowego brytyjskiego Military Commentators Circle. Zmarł 12 stycznia 2008 r. Pochowany jest w Londynie.

Artykuł można przeczytać TUTAJ