„Potęga obronna Polski” oraz „Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce” – nowe artykuły na ON.pl

28 października 2013 Kordek

Serdecznie zapraszamy czytelników portalu ObronaNarodowa.pl do zapoznania się z niepublikowanymi do tej pory artykułami płk (r) prof. AON dr hab. Józefa Marczaka.

W pierwszym z nich, zatytułowanym Potęga obronna Polski – fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski i Europy w XXI w autor rozważa, czym jest i z czego wynika potęga obronna Polski. Jednocześnie podkreśla, że „zawarte w tytule określenie potęga obronna Polski nie jest żadną prowokacją intelektualną, megalomanią narodową czy wańkowiczowskim chciejstwem tylko strategiczną koniecznością, najwyższą racją stanu dla tworzenia bezpieczeństwa Polski i Europy”.

Z kolei w drugim artykule pt. Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce prof. J. Marczak diagnozując źródła zagrożeń bytu narodowego, odnosi się jednocześnie do dziedzictwa nauki i sztuki strategii oraz poziomu umiejętności ich wykorzystania, co określa mianem „kultury strategicznej”. Jak zauważa, „w skrajnym wypadku braku kultury strategicznej, nazwijmy go za marsz. J. Piłsudskim „analfabetyzmem strategicznym”, państwo swoją słabością prowokuje sąsiadów do urządzenia strategicznego przez innych drogą rozbioru – czego przykładem są państwowe katastrofy I Rzeczypospolitej i II RP”.

Bardzo interesujące są też spostrzeżenia prof. Marczaka dotyczące roli Akademii Obrony Narodowej w kształtowaniu „kultury strategicznej” oraz roli i znaczeniu think tanków zajmujących się kwestiami strategicznymi i obronnymi. Zachęcamy do zapoznania się z całymi artykułami, dostępnymi tutaj: Potęga obronna Polski – fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski i Europy w XXI w. i tutaj: Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce