Struktura pododdziałów piechoty Obrony Terytorialnej wg koncepcji prof. R. Jakubczaka

15 stycznia 2014 Kordek

W dziale artykuły publikujemy opracowanie kol. Grzegorza Matyasika, Prezesa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, w którym przedstawia on najważniejsze założenia dot. struktury pododdziałów piechoty Obrony Terytorialnej zawarte w koncepcji płk. prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka.

Artykuł dostępny jest TUTAJ.