| CYBERON  | 


W sierpniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej powołał projekt szkoleniowy "CYBERON". Celem projektu jest:

Celem projektu jest:
1. rozwijanie zdolności obronnych i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
2. integracja ochotników organizacji proobronnych zainteresowanych aktywnością na rzecz cyberbezpieczeństwa.
3. prowadzenie badań nad zjawiskiem manipulowania polską przestrzenią informacyjną przez obce ośrodki propagandowe.
Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych. .

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych.

Do działania w ramach projektu zapraszamy inne organizacje proobronne, które chciałyby rozpocząć działalność w przestrzeni cybernetycznej i realizować wspólnie cele projektu.

Zgłoszenia uczestnictwa, zapytania, w temacie CYBERON proszę kierować na email CYBER (klucz GPG)