Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl  


ObronaNarodowa.pl
Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Wojrowicka 48/18
54 - 436 Wrocław
e-mail: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl
Rzecznik prasowy

Stanisław Drosio

e-mail: s.drosio@obronanarodowa.pl

tel. 665 747 363Prezes Zarządu
Grzegorz Matyasik
tel. 600 43 80 20
e-mail: g.matyasik@obronanarodowa.pl

V-ce Prezes Zarządu
Marek Mroszczyk
e-mail: m.mroszczyk@obronanarodowa.pl

V-ce Prezes Zarządu
Paweł Makowiec
e-mail: p.makowiec@obronanarodowa.pl

Skarbnik
Paweł Nazarewski
e-mail: p.nazarewski@obronanarodowa.pl

Członek Zarządu
Grzegorz Tarnawski
e-mail: g.tarnawski@obronanarodowa.pl

Członek Zarządu
Stanisław Drosio
e-mail: s.drosio@obronanarodowa.pl

Członek Zarządu
Jacek Klimanek
e-mail: j.klimanek@obronanarodowa.pl

  Redakcja czasopisma ObronaNarodowa.pl  


ObronaNarodowa.pl
Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Wojrowicka 48/18
54 - 436 WrocławRedaktor Naczelny
Grzegorz Matyasik
tel. 600 43 80 20
e-mail: g.matyasik@obronanarodowa.pl

Administrator
Grzegorz Tarnawski
e-mail: administrator@obronanarodowa.pl

  Projekt szkoleniowy Lekka Piechota OT


Dowódca Projektu Szkoleniowego
Jacek Klimanek
e-mail: j.klimanek@obronanarodowa.pl

Dowódca lubuskiego plutonu OT
Jacek Klimanek
e-mail: lubuska@obronanarodowa.pl

Dowódca małopolskiego plutonu OT
Wiktor Powiłajtis
e-mail: malopolska@obronanarodowa.pl

Dowódca mazowieckiej kompanii OT
Marek Mroszczyk
e-mail: mazowiecka@obronanarodowa.pl

Dowódca opolskiego plutonu OT
Marcin Banera
e-mail: opolska@obronanarodowa.pl

Dowódca podkarpackiego plutonu OT
Tadeusz Mika
e-mail: podkarpacka@obronanarodowa.pl

Dowódca pomorskiego plutonu OT
Borys Romanko
e-mail: pomorska@obronanarodowa.pl