Jak szybko i efektywnie odbudować Armię Krajową?

Wielu ludzi sądzi, że odbudowanie Armii Krajowej jako komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP będzie bardzo trudne i zajmie wiele lat. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej uważa jednak, że konieczne zmiany jesteśmy w stanie wprowadzić szybko i efektywnie. Opracowane przez naszych ekspertów analizy wskazują, że w budowie przyszłej Armii Krajowej zastosowanie mogą znaleźć wdrożone już rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Integralną częścią bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Konstrukcja systemu zakłada współdziałanie różnych podmiotów ratowniczych, zarówno państwowych jak i ochotniczych, w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG pełni minister właściwy ds. wewnętrznych. Obecnie KRSG funkcjonuje na terenie całego państwa, począwszy od szczebla powiatu, przez wojewódzki aż po centralny. W jego skład wchodzi m.in. 499 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 3841 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 5 zakładowych straży pożarnych, 13 szpitali oraz 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa. Dodatkowo elementy systemu stanowią m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, takie jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Odbudujmy Armię Krajową – stwórzmy Krajowy System Armii Krajowej

Opierając się na doświadczeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Straży Pożarnej w organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w którym wykorzystano potencjał tkwiący w ochotniczych strażach pożarnych oraz organizacjach pozarządowych, postulujemy, by przyszłą Armię Krajową odbudować na analogicznych zasadach. Obywatelski komponent Sił Zbrojnych RP mógłby powstać dzięki zaangażowaniu sił i środków znajdujących się w posiadaniu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Budowa Krajowego Systemu Armii Krajowej /KSAK/ wymagałaby wprowadzenia stosunkowo niewielkich zmian legislacyjnych w dwóch ustawach oraz wydanie jednego rozporządzenia. Taki sposób budowy obywatelskiego komponentu sił zbrojnych sprawdził się we Szwecji.

Realizacja naszej koncepcji oparłaby się na organizacjach społecznych takich jak związki strzeleckie (obecnie to kilkanaście stowarzyszeń), związki harcerskie, inne stowarzyszenia proobronne i paramilitarne. Wykorzystajmy polskie, sprawdzone rozwiązania. Odbudujmy Armię Krajową!


Pobierz plik