Kogo szukamy?

O udział w projekcie szkoleniowym GSR ubiegać się może każdy pełnoletni obywatel RP, preferowani są członkowie projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Narodowej, co nie wyklucza udziału osób dotychczas niezrzeszonych.
Wymagania:
- wiek minimum 18 lat,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie minimum 2 - letniego stażu w stowarzyszeniach proobronnych,
- brak przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego,
- członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Jak dostać się do GSR?

Etap I - centralna Weryfikacja GSR

Weryfikacja GSR jest to wstępny etap doboru kandydatów do Grup Szturmowych w ramach projektu szkoleniowego Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.pl realizowany jest 1 - 2 w roku. Ukończenie Weryfikacji skutkuje otrzymaniem Oznaki Weryfikacyjnej GSR oraz możliwości przystąpienia do etapu II rekrutacji w ramach GSR.

gsr-rekrutacja.jpg

Zgłoszenia:

Pierwszym krokiem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres gsr@obronanarodowa.pl w ramach której należy podać:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- posiadane wykształcenie i uprawniania,
- własne predyspozycje,
- zainteresowania,
- informacje o ukończonych kursach stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz innych organizacjach proobronnych,
- staż w JS, LPON lub innym stowarzyszeniu,
- uzasadnienie powodów zgłoszenia do programu GSR ON.pl.

Następnie kandydat otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o zakwalifikowaniu się na Weryfikację GSR oraz dalszymi krokami.

Zgłoszenia przyjmowane są również w systemie ciągłym, niezależnie od ogłoszonego terminu najbliższej Weryfikacji GSR. W przypadku odpowiedniej liczny zgłoszeń możliwa jest organizacja weryfikacji we wcześniejszym terminie.

W ramach Etapu I kandydaci przechodzą egzamin z WF oraz część taktyczną weryfikacji realizowaną pod wzmożonym wysiłkiem psychofizycznym.

Egzamin z WF obejmuje:

- marszobieg na 8 km,
- skłony tułowia leżąc przez 2 min.,
- podciąganie na drążku,
- ugięcia ramion w podporze przodem przez 2 min.,
- przysiady przez 2 min.,
- bieg na dystansie 100 m lub bieg wahadłowy 10x10 (decyzja po stronie organizatora),
- walka wręcz,
- wejście na linę,
- sprawdzian wysokościowy.

Ważne!

Oczywiście można również poprzestać wyłącznie na zdobyciu Oznaki Weryfikacyjnej GSR, która stanie się w ten sposób potwierdzeniem dobrych podstaw wyszkolenia taktycznego i przygotowania fizycznego po ukończeniu Weryfikacji GSR.

Pozytywne ukończenie etapu I nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem na stanowisko w strukturach GSR. W przypadku wątpliwości co do kandydata dowódca projektu GSR może podjąć decyzję o braku możliwości dalszej współpracy.

Etap II - psychofizyczny sprawdzian terenowy

Kandydaci, po ukończeniu Weryfikacji GSR oraz przesłaniu formularza rekrutacyjnego zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu, obejmującego grę terenową realizowaną w wybranym terenie górzystym, gdzie poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. Kandydaci oceniani są pod kątem posiadanej wytrzymałości psychofizycznej, motywacji i cech indywidualnych pożądanych u kandydata.

Pozytywne ukończenie etapu II - sprawdzianu terenowego skutkuje zakwalifikowaniem się na szkolenie podstawowe będąc pełnoprawnym członkiem Projektu Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.pl.

Fortuna Favet Fortibus!