Kto może być w GSR?

O udział w projekcie szkoleniowym GSR ubiegać się może każdy pełnoletni obywatel RP, preferowani są członkowie organizacji proobronnych, co nie wyklucza udziału osób dotychczas niezrzeszonych.

Jak dostać się do GSR? Przejdź najpierw egzamin weryfikacyjny.

Podstawą wstąpienia do GSR jest uczestnictwo i pozytywne ukończenie weryfikacji GSR, która ma formę egzaminu podczas którego nalezy wykazać się niezbędną sprawnością fizyczną, umiejętnościami i wiedzą z zakresu wyszkolenia lekkiej piechoty oraz umiejętnościami strzeleckimi.

Wymagane umiejętności najłatwiej nabyć poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ON.pl, uczestnictwie w projekcie szkoleniowym LPOT lub w procesie szkolenia w innych stowarzyszeniach proobronnych, jesli ich profil szkolenia jest zblizony do koncepcji proponowanej przez ON.pl.

Zdobyłem naszywkę i co dalej?

Otrzymanie oznaki weryfikacyjnej GSR umożliwia wejście w struktury istniejących pododdziałów lub w przypadku braku takich możliwości podjęcia starań o utworzenie kolejnego pododdziału terenowego programu.

Oczywiście można również poprzestać wyłącznie na zdobyciu naszywki, która stanie się w ten sposób potwierdzeniem poziomu wyszkolenia i przygotowania fizycznego

Tworzenie Grupy Szturmowej GSR. Jak to zrobić?

Grupa powoływana jest wyłacznie na wniosek osób, które pomyślnie przeszły weryfikację GSR i skierują odpowiednie pismo do Dowódcy GSR. Po potwierdzeniu możliwości utworzenia GS tworzona jest grupa kandydacka, która rozpoczyna proces szkolenia przygotowawczego.

Szkolenie przygotowawcze kończy sie przystąpieniem członków pododdziału do weryfikacji, po której w wypadku pozytywnego jej ukończenia, zostaje oficjalnie powołany pododdział. Nadanie naszywki pododdziałów GSR regulowane jest wewnętrzna procedurą kwalifikacyjną GS.