Obrona Narodowa

Formularz zgłoszeniowy


 • Dane osobowe

 • Adres zamieszkania

 • Dodatkowe informacje

 • Informacja o przetwarzaniu danych

  Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres Jego siedziby przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa oraz na adres e-mail: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl.

  Dane osobowe kandydata:

  • są przetwarzane w celu rekrutacji do Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  • kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania uniemożliwi rekrutację do Stowarzyszenia;
  • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.