Próba udostępnienia informacji publicznej dt. koncepcji zmian w NSR

lordvader
Posty: 728
Rejestracja: 14-07-2010 18:43
Kontakt:

Post autor: lordvader » 09-07-2015 08:58

Od dwóch tygodni toczy się dyskusja medialna na temat "Koncepcji doskonalenia funkcjonowania NSR" - powstało kilka artykułów na ten temat -natomiast tekst źródłowy Koncepcji nigdzie się nie ukazał.
W związku z tym skierowaliśmy do Biura Informacji Publicznej MON prośbę o udostępnienie tej Koncepcji (wcześniej podobna sprawa była z Koncepcją wspołdziałania MON z organizacjami proobronnymi którą uzyskaliśmy bez problemów).
W odpowiedzi dowiedzieliśmy się od urzędnika z MON że: "działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782 z późn. zm.) zawiadamiam, że istnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji Państwa wniosku".
Pan Urzędnik nie raczył nam podać przyczyn - a z wielu źródeł - łącznie z tym, że znamy numer okólnika -wiemy, że Koncepcja ta "wyszła" z kancelarii jawnej do wszystkich instytucji MON już 29 czerwca 2015.

W związku z tym, iż Pan Urzędnik złamał prawo dt. udostępnienia informacji publicznej złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dokumenty dostępne są tu:

http://obronanarodowa.pl/download/skarga-na-bezczynnosc.pdf

Interesująca była reakcja Pełnomocnika MON ds. Inicjatyw Proobronnych gen. Packa, który - jak mnie się wydaje - próbował nas zastraszyć:
Bogusław Pacek 9 godz.9 godzin temu
ObronaNarodowa TomaszSiemoniak Źyczę powodzenia we współpracy z MON i wojskiem.


ObronaNarodowa.pl
?ObronaNarodowa
BoguslawPacek TomaszSiemoniak Fakt, że złożyliśmy skargę do Sądu Administracyjnego na urzędnika który złamał prawo nie będzie przeszkodą?
Ale najlepsza była próba wytłumaczenia się Pana Generała:
ObronaNarodowa.pl godz.10 godzin temu
BoguslawPacek TomaszSiemoniak Została wysłana Koncepcja współdziałania z organizacjami. Natomiast Koncepcja zmian w NSR - nie.

Bogusław Pacek ? 10 godz.10 godzin temu
ObronaNarodowa TomaszSiemoniak A jednak jedna wysłana.Druga zgodnie z intencją autora wysłana do zaopiniow.przez Sztab Gen.Musicie poczek.


ObronaNarodowa.pl

BoguslawPacek TomaszSiemoniak Druga jest już rozesłana Panie Generale- po instytucjach MON - syg 1556/CO z dnia 01.07.2015
https://twitter.com/ObronaNarodowa/status/618895468806836225

victor
Posty: 204
Rejestracja: 30-04-2011 12:40
Kontakt:

Post autor: victor » 09-07-2015 11:44

Bogusław Pacek 9 godz.9 godzin temu
ObronaNarodowa TomaszSiemoniak Źyczę powodzenia we współpracy z MON i wojskiem.
BoguslawPacek · 12 godz.12 godzin temu
Ta informacja została do was wysłana.Widziałem.Tak chcecie współpr.z MON?To podziękow.za udział WP w ćwicz?
Uważam, że tego rodzaju wypowiedzi pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, a więc wysokiego urzędnika państwowego, są skandaliczne.

Dla niewtajemniczonych "udział WP w ćwicz" o którym mowa w drugim tweecie, to uczestnictwo 1 kpzmot z 17 WBZ na ćwiczeniu Obrońca 2015 w dniach 12-13 czerwca 2015 r. Żołnierze bardzo zaangażowali się w ćwiczenie, ogromnie dużo do niego wnieśli i w sposób nie do przecenienia wpłynęli na jego jakość. O tym wszystkim pisaliśmy w newsie podsumowującym ćwiczenie http://obronanarodowa.pl/news/display/413/ ale także na FB i stronach lokalnych pododdziałów LPOT. Ta sprawa jest poza dyskusją.

Również dla niewtajemniczonych - kwestię współpracy organizacji pozarządowych z MON reguluje Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz.MON.2009.12.131 ze zm).
Przepis par. 4 przedmiotowej decyzji reguluje zasady tej współpracy "Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych." (podkreślenie moje). Poszanowanie autonomiczności partnerów społecznych to nic innego jak potwierdzenie niezależności NGO od MON. Tymczasem z powyższych tweetów w sposób jednoznaczny wynika, że zdaniem pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, organizacje które współpracują z MON ("To podziękow.za udział WP w ćwicz?") i chcą taką współpracę kontynuować ("Źyczę powodzenia we współpracy z MON i wojskiem", "Tak chcecie współpr.z MON?") powinny ze swojej autonomiczności zrezygnować - w tym wypadku przyznanego przez ustawy prawa do domagania się udostępnienia informacji publicznej oraz prawa do zaskarżania bezczynności administracyjnej.

Już nawet nie warto wspominać, że z powyższych wypowiedzi wynika, że pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej wskazuje, że ma wpływ na to czy dana organizacja będzie z WP współpracowała, czy też nie. Tak więc decyzje o współpracy jak rozumiem zapadają na najwyższych szczeblach MON. Tymczasem na stronie MON można przeczytać, że nowelizacja wspomnianej wyżej decyzji miała min. na celu decentralizację współpracy z NGO, przekazanie jej do gestii dowódców JW. Jak widać z wypowiedzi pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, jest to najwyraźniej fikcja, i dowódcy jednostek wojskowych wbrew deklaracjom zawartym we wspomnianej decyzji Ministra, jak i jej wykładni zawartej na oficjalnej stronie Wojska Polskiego, w rzeczywistości w sprawach przedmiotowej współpracy mają niewiele do powiedzenia. http://www.wojsko-polskie.pl/pl/wspolpr ... 09-r-.html
Zasadnicze zmiany w decyzji nr 187/MON dotyczą decentralizacji procesu planowania. Okazało się bowiem, że opracowywany przez DWiPO (na szczeblu centralnym) plan współpracy Sił Zbrojnych RP z partnerami społecznymi obejmował tylko niewielki odsetek przedsięwzięć wspieranych przez jednostki wojskowe, a ponadto proces uzgadniania przedsięwzięć był wydłużony i w wielu wypadkach nieskuteczny.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz wejście w życie decyzji nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, decyzją nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r. wprowadzamy już w bieżącym roku następujące zmiany w zakresie planowania współpracy z partnerami społecznymi:

1. Partnerzy społeczni nie kierują wniosków do planu współpracy do DWiPO, lecz bezpośrednio do tych dowódców jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; trzeba mieć na uwadze, że wnioski o udział orkiestry wojskowej nie stanowiącej asysty honorowej należy kierować do dowódców będących dysponentami orkiestr.

2. Plany współpracy będą opracowywane w jednostkach wojskowych oraz uzgadniane na szczeblu dowództwa rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej lub Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Uzgodnione plany będą przesyłane do akceptacji Sekretarza Stanu w MON oraz do wiadomości Szefa sztabu Generalnego.

3. Wnioski o udział wojskowej asysty honorowej partnerzy społeczni kierują do dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

4. Termin zgłaszania wniosków do planów współpracy został przesunięty z 10 sierpnia na 10 września, a termin przesłania zaakceptowanych planów do jednostek organizacyjnych w celu realizacji – z 31 października na dzień 30 listopada. Taka zmiana wynika z oczekiwań partnerów społecznych, przede wszystkim organizacji pozarządowych i szkół, zdaniem których sierpniowy termin składania wniosków do planu współpracy jest zbyt wczesny i powoduje, że wiele przedsięwzięć jest zgłaszanych poza planem.

Trzeba mieć na uwadze, że rozkaz nr 293/GG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP” nie uwzględnia planowania współpracy z partnerami społecznymi, zaś dostosowanie harmonogramu tworzenia planów współpracy do terminów wskazanych w powyższym rozkazie spowodowałoby konieczność zgłaszania wniosków w lutym, co oznaczałoby dla wielu partnerów społecznych znaczne ograniczenia lub nawet uniemożliwienie znalezienia się w planie współpracy.

5. Dowódcy jednostek wojskowych uwzględniają potrzeby związane ze współpracą z partnerami społecznymi w przewidywanych na rok następny limitach sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

scout
Posty: 60
Rejestracja: 08-06-2014 20:48
Kontakt:

Post autor: scout » 09-07-2015 18:17

Victor czego się spodziewales po złożeniu skargi na czynności urzędnika no chyba nie przeprosin na czerpanym papierze ;) do Anglii czy Szwajcarii nam spoko brakuje

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: the.soul.thief i 0 gości