SONDA/KDD 2017  Na dół

Go to page :

 • KDD/SONDA
  Kurs Dowódców Drużyn/Szkoła Niższych Dowódców

  Szkolenie przeznaczone dla członków organizacji proobronnych, którego celem jest przygotowanie kandydatów do samodzielnej organizacji pracy drużyn i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych, a także poszerzenie i ugruntowanie posiadaniej wiedzy ogólnowojskowej i metod jej przekazywania szkolonym. Kurs jest długotrwały i kończy się wystawieniem certyfikatu (ON) ukończenia kursu. Kurs będzie odbywał się wieloetapowo: na zajęciach weekendowych (min 4 zjazdy), online (pisanie planów i przygotowywanie zajęć), ćwiczenie aplikacyjne podczas innych kursów. Kurs będzie wymagał od kursantów wytrwałości, zdecydowania i podporządkowania sie przyjętemu systemowi szkolenia. Kursant w każdej chwili może zrezydnować z kursu (jednak bez zwrotu opłaty za kurs). Kursant może zostać usunięty z kursu w wypadku: niezaliczenia testu wstępnego (wyjątkowo zwrot opłaty za kurs), niezaliczenia etapów kursu, nierealizowania zadań w określonych terminach, opuszczania zajęć weekendowych (więcej niż 1), niepodporządkowania się zasadom przyjętym na kursie.
  Szkolenie ma na celu przedstawienie różnorodnego podejścia do prowadzenia zajęć, wyrobienia określonych postaw i mechanizmów istotnych z pozycji dowódcy pododdziału, rozwój systematyczności, dokładności, samodyscypliny, dostarczenie i utrwalenie przydatnych informacji, samorozwój dowódcy.

  1. Proces dowodzenia (rola dowódcy, organizacja funkcjonowania drużyny, trudności podczas dowodzenia, psychologia dowodzenia)
  2. Metodyka prowadzenia zajęć (zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć)
  3. Zakres szkolenia na poziomie drużyny
  a. Musztra indywidualna i zespołowa
  b. Taktyka indywidualna i zespołowa (sekcja i drużyna)
  c. Wyszkolenie fizyczne (rozgrzewka, walka wręcz, zajęcia kondycyjne, testy)
  d. Bronio/sprzętoznawstwo, wyszkolenie strzeleckie, podstawy rozpoznania ogólnowojskowego
  e. Topografia, nawigacja i łączność
  f. Szkolenie obywatelskie i patriotyczne

  WYMAGANIA:
  - Minimum rok uczestnictwa w projekcie LPOT (inna forma w ramach ON itp).
  - Ukończone podstawowe kuscy organizowane przez ON: KP, KWM, KRO/KR, KDN, jakikolwiek kurs pierwszej pomocy przedmedycznej/BLS/CLS.
  - Stan zdrowia umożliwiający udział w zajęciach terenowych i fizycznych
  - posiadane wyposażenie:
  Na zajęcia z musztry/wykłady:
  - mundur wz.93/wz.2010 (odmiany pośrednie)
  - buty czarne za kostkę (typu wojskowego)
  - beret ON (lub inny typu wojskowego)
  - obuwie na zmianę
  - strój sportowy
  - notatnik, długopis, 2x ołówek, temperówka , gumka
  Na zajęcia z taktyki itp:
  - oporządzenie taktyczne (kamizelka/pas + min 3 magazynki do posiadanego typu broni, kieszeń na dym, kieszeń na granat),
  - atrapa broni długiej (która wytrzyma zajęcia poligonowe),
  - rękawice taktyczne
  - rękawice robocze
  - okulary ochronne i ochronniki słuchu/zatyczki
  - farby maskujące + elementy maskujące
  - puszka survivalowa
  - kapelusz/czapka
  - busola/płytka
  - 3l wody (co najmniej)

  Zagadnienia, z którymi kursanci muszą zapoznać się przed kursem:
  - regulamin musztry SZRP
  - regulamin mundurowy SZRP
  - regulamin ogólny SZRP (część wstępna)
  - szyki patrolowe/przekształcanie szyków (sekcja / drużyna)
  - znaki dowodzenia (podręcznik strzelca)
  - praca na busoli, azymut, podstawy topografii
  - umiejętność pokonywania terenu za pomocą skoków
  - znajomość etatowej broni drużyny lekkiej piechoty 12 osobowej (kaliber, zasięg, zastosowanie oraz podział obowiązków w drużynie)(AKMS, PK, SWD ,Pallad, RPK, RPG)
  - 5 zasad/ obowiązków strzelca w walce (podręcznik strzelca)
  - podstawowe zasady maskowania

  Podczas sesji weekendowych nocleg na terenie budynku (dostęp do wody) lub w terenie (sesja terenowa), wymagane: karimata, śpiwór, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.

  KOSZT: 150zł (materiały dla szkolonych, pozoracja, amunicja, wejście na obiekty w tym nocleg),
  instruktorzy pracują charytatywnie.

  Zgłoszenia do 15.05.2017 r. na adres: sonda2017on@gmail.com

  ZGŁOSZENIE MUSI ZAWIERAĆ:
  - (stopień) Nazwisko Imię, rok urodzenia
  - JS/JW/LPot
  - ukończone kursy
  - nr kontaktowy, adres email

  Po zaakceptowaniu kandydata wysłana zostanie informacja na temat dalszych kroków oraz daty pierwszego spotkania.

  Wszelkie zapytania prosimy kierować na: sonda2017on@gmail.com
 • Odpowiadając na część pojawiających się pytań:
  Przy braku posiadania ukończonych niektórych kursów przypadek będzie analizowany indywidualnie, ale nie uniemożliwia to zupełnie udziału w kursie. Może wymagać szybkiego dokształcenia choć teoretycznego.
  Bez sesji z praktycznym strzelaniem koszt będzie ok 50 zł, a nad samą sesją, terminem, kosztami itp zastanowimy się już w trakcie kursu.
  Szczególnie mile widziane są osoby z MzON (bo to pod nich robiony jest kurs wedle polecenia "z góry"), ale również osoby z dalszych jednostek.
  Na zgłoszenia czekamy do 15-go maja.

Go to page :

 • linvillevald

This list is based on users active over the last 30 minutes.