Kto jest online

75 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


ObronaNarodowa.pl i ZS "Strzelec" podpisały porozumienie o współpracy

Nadesłał jannama w dniu 31-03-2014 - 09:04

Picture 0 for ObronaNarodowa.pl i ZS "Strzelec" podpisały porozumienie o współpracy

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i Związek Strzelecki "Strzelec" podpisały porozumienie o współpracy. Porusza ono kwestie przeszkolenia wojskowego i obronnego obywateli RP, zapewniającego realizację wymogów ustawowych o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podpisania porozumienia doszło w dn. 27 marca 2014 w Warszawie. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i Związek Strzelecki "Strzelec" zadeklarowały współdziałanie jako członkowie wspierający - ON.pl w ZS "S", a ZS "S" w ON.pl.

W treści porozumienia jako cele współpracy wskazano m.in. szkolenie obronne i wojskowe obywateli RP, szkolenie żołnierzy rezerwy, zapewniające utrzymanie ich sprawności fizycznej i umiejętności wojskowych, szkolenie członków organizacji proobronnych działających na terenie Polski w celu unifikacji ich umiejętności oraz przygotowania do wykorzystania w formacjach mundurowych. Zadeklarowano także wspólne popularyzowanie wiedzy nt. aktualnych problemów dot. obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu ON.pl porozumienie podpisywali - Prezes Grzegorz Matyasik i Wiceprezes Stanisław Drosio. ZS "Strzelec" reprezentował Komendant Główny brygadier Krzysztof Wojewódzki i Szef Wydziału V Szkoleniowego st. insp. ZS Robert Edelwajn. Strony omówiły również działania, jakie zostaną podjęte w ramach współpracy w najbliższym okresie.