Warsztaty Rozpoznawcze GSR "Orłowińskie 2017"

Nadesłał admin w dniu 09-01-2017 - 22:43

Picture 0 for Warsztaty Rozpoznawcze GSR "Orłowińskie 2017"

W dniach 17 - 19 lutego 2017 roku w Górach Świętokrzyskich w Paśmie Orłowińskie odbędą się warsztaty rozpoznawcze realizowane w formie 48-godzinnego ćwiczenia zintegrowanego zespołów rozpoznawczych w warunkach zimowych. Limit miejsc: 36 uczestników. Szczegóły w rozszerzeniu.


Miejsce: Pasmo Orłowińskie Gór Świętokrzyskich.

Data: 17 - 19 luty 2017 r.

Limit miejsc: 36 uczestników.

Uwaga: wskazane ukończenie 18 lat. W przypadku zgłoszenia grupowego (tj. gotowego zespołu istnieje możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich mających ukończone 16 lat za zezwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych).

Organizator: GSR ObronaNarodowa.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl) we współpracy z Nadleśnictwo Łagów (LP)
Kierownik szkolenia: dr Paweł Makowiec (GSR ON.pl)

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
- atrapa broni długiej;
- oporządzenie/kamizelka taktyczna;
- apteczka indywidualna;
- sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
- sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
- sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
- śpiwór/karimata (wskazane również inne elementy wyposażenia biwakowego właściwe dla warunków zimowych np. worek gore na śpiwór);
- odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 25 stycznia 2017 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).
- ukończone kursy szkoleniowe (obligatoryjnie Kurs Unitarny, Kurs Piechoty, wskazany również Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego).

Organizator zapewnia:
- ubezpieczenie OC szkolenia.
- mapy terenu.
- KTO 2.
- środki pozoracji.