Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na kolejnych obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. prawnych warunków tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej)

Nadesłał admin w dniu 23-10-2016 - 17:32
Picture 0 for Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na kolejnych obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. prawnych warunków tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej)

Dnia 19 października 2016 r. przedstawiciele ObronaNarodowa.pl (Wiceprezes dr Paweł Makowiec oraz Wiceprezes Marek Mroszczyk) wzięli udział w obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku, które tym razem poświęcone były prawnym warunkom tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Obrady prowadziła Przewodnicząca Podkomisji - Poseł Anna Maria Siarkowska.


Green Medline 2016

Nadesłał admin w dniu 17-10-2016 - 17:13
Picture 0 for Green Medline 2016

W dniach 14 - 16 października 2016 roku odbyły się w Międzyrzeczu VIII Lubuskie Ćwiczenia Proobronne Medycyny Ratunkowej i Pola Walki "Green Medline 16". Do udziału w przedsięwzięciu stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zostało zaproszone przez organizatorów od strony cywilnej - Rejonowy Sztab Ratownictwa Międzyrzecz Krajowej Społecznej Sieci Ratunkowej oraz strony wojskowej - 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Kilkunastoosobowy pododdział wystawiła Lubuska OT/ON.pl wraz z przedstawicielami Jednostek Strzeleckich 3006 Nowa Sól oraz 4054 Żagań.


Pozwolenie radiowe dla ObronaNarodowa.pl

Nadesłał admin w dniu 13-10-2016 - 20:02
Picture 0 for Pozwolenie radiowe dla ObronaNarodowa.pl

Zainteresowanych członków i sympatyków kwestiami łączności informujemy, że stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl uzyskała pozwolenie radiowe od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych. Szczegóły decyzji w rozszerzeniu.


Certyfikacja 2016 - poziom podstawowy

Nadesłał admin w dniu 13-10-2016 - 11:50
Picture 0 for Certyfikacja 2016 - poziom podstawowy

Dnia 12 listopada 2016 roku, na obiektach szkoleniowych 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odbędzie się sprawdzian certyfikacyjny po podstawowym okresie szkolenia dla członków Lubuskiego Plutonu OT. Sprawdzian przygotowany został jako przedsięwzięcie eksperymentalne, w trakcie którego większą część zagadnień kontrolnych przeprowadzą żołnierze 17 WBZ.


Szkolenie z podstaw survivalu militarnego w terenie górskim

Nadesłał admin w dniu 13-10-2016 - 11:38

Informujemy, że lista uczestników kursu została zamknięta, dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W dniach 3 - 4 grudnia 2016 r. w Zakopanem odbędzie się 36-godzinne szkolenie z podstaw survivalu militarnego w terenie górskim, w warunkach jesienno - zimowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25.11.2016, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w rozszerzeniu.


Ćwiczenie w Przemyślu odwołane!

Nadesłał admin w dniu 11-10-2016 - 16:08
Picture 0 for Ćwiczenie w Przemyślu odwołane!

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśl odwołujemy V Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych. Ze swojej strony pragniemy przeprosić wszystkich uczestników, którzy zgłosili się na te ćwiczenie, zainteresowanych oraz wszystkich partnerów gospodarczych i społecznych zaangażowanych w to przedsięwzięcie.


Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na obradach Sejmowej Podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. systemu kierowania i dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej oraz zasad współpracy OT z administracją rządową i samorządową)

Nadesłał admin w dniu 10-10-2016 - 17:11
Picture 0 for Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na obradach Sejmowej Podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. systemu kierowania i dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej oraz zasad współpracy OT z administracją rządową i samorządową)

Dnia 5 października 2016 r. przedstawiciele ObronaNarodowa.pl (Prezes - Grzegorz Matyasik, Wiceprezes - dr Paweł Makowiec, członek Zarządu - Stanisław Drosio) wzięli udział w obradach Sejmowej Podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku, na której Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele MON udzielali posłom i obecnym ekspertom informacji na temat systemu kierowania i dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej oraz zasad współpracy OT z administracją rządową i samorządową. Obrady prowadziła Przewodnicząca Podkomisji Poseł Anna Maria Siarkowska.


Konferencja organizacji proobronnych

Nadesłał admin w dniu 10-10-2016 - 16:51
Picture 0 for Konferencja organizacji proobronnych

"Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Współdziałanie organizacji proobronnych z wojskiem, administracją publiczną i placówkami oświatowymi" - pod takim tematem 8 października 2016 r. w Kuźni Raciborskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych i klas mundurowych z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »