Obrona Narodowa

Kontakt


Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

ObronaNarodowa.pl
Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

stowarzyszenie@obronanarodowa.pl

Rzecznik prasowy
dr Stanisław Drosio
s.drosio@obronanarodowa.pl
tel. 665 747 363

Prezes Zarządu
dr Stanisław Drosio
tel. 665 747 363
s.drosio@obronanarodowa.pl

V-ce Prezes Zarządu
Marek Mroszczyk
m.mroszczyk@obronanarodowa.pl

V-ce Prezes Zarządu
Jacek Klimanek
j.klimanek@obronanarodowa.pl

Skarbnik
Paweł Nazarewski
p.nazarewski@obronanarodowa.pl

Członek Zarządu
Piotr Placha
p.placha@obronanarodowa.pl

Członek Zarządu
Hubert Zalewski
h.zalewski@obronanarodowa.pl

Redakcja czasopisma ObronaNarodowa.pl

Projekt szkoleniowy Lekka Piechota ON

Dowódca Projektu Szkoleniowego
Jacek Klimanek
e-mail: j.klimanek@obronanarodowa.pl

Dowódca lubuskiego plutonu ON
Jacek Klimanek
e-mail: lubuska@obronanarodowa.pl

Dowódca małopolskiego plutonu ON
Jacek Szmyd
e-mail: malopolska@obronanarodowa.pl

Dowódca mazowieckiej kompanii ON
Marek Mroszczyk
e-mail: mazowiecka@obronanarodowa.pl

Dowódca opolskiego plutonu ON
Marcin Banera
e-mail: opolska@obronanarodowa.pl

Dowódca podkarpackiego plutonu ON
Tadeusz Mika
e-mail: podkarpacka@obronanarodowa.pl

Dowódca pomorskiego plutonu ON
Jan Weinar
e-mail: pomorska@obronanarodowa.pl