Szkolenia

Kurs Działań Rozpoznawczych


Kurs Działań Rozpoznawczych jest jednym z najbardziej wymagających kursów organizowanych w Obronie Narodowej.pl. Kadrę instruktorska tworzą członkowie GSR, żołnierze zawodowi pododdziałów rozpoznawczych WP oraz instruktorzy z doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

SAM_2256.JPG

Celem kursu jest wyposażenie kursantów w nową wiedzę oraz doskonalenie umiejętności i nawyków w ramach posiadanej lub dodatkowej specjalności.

Istotą kursu jest prowadzenie szkolenia o zróżnicowanej formie organizacyjnej i tematycznej.

Treścią kursu jest:
-przekazanie nowej wiedzy specjalistycznej dotyczącej działania zwiadowcy na współczesnym polu walki;
-wyrabianie nawyków w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działań rozpoznawczych;
-nauka i doskonalenie procedur i technik prowadzenia działań rozpoznawczych;
-efektywne wykorzystanie etatowego i specjalistycznego UiSW;
-doskonalenie i utrwalanie umiejętności;
-inne(według potrzeb).
Realizacja kursu podzielona została na dwie części:

I. Część teoretyczna prowadzona metodami:
a)Wykład informacyjny:
polegający na przekazywaniu szkolonym określonych informacji z zakresu rozpoznania. Najczęściej jest to wykład prowadzony w oparciu o prezentacje multimedialne.
b)Wykład problemowy:
polegający na przedstawianiu przez instruktora wybranych zagadnień w postaci problemów wymagających rozwiązania oraz podaniu przykładów ich analizy i ukazywania następstw przyjętego sposobu działania (w oparciu o przykłady historyczne). Instruktor prowadzący wykład zadaje pytania kursantom lub rozwiązuje poszczególne problemy, analizując różne warianty rozwiązań wyjaśnia ich wady oraz zalety.

II. Część praktyczna:
a)Pokaz działania:
przedstawienie zorganizowanych i przeprowadzonych elementów działań bojowych z zastosowaniem nowych technik i metod walki oraz praktycznego działania zwiadowców w czasie planowania, organizowania i prowadzenia działań rozpoznawczych.
b)Ćwiczenia praktyczne:
o charakterze sprawnościowym, wyrabiają wytrzymałość psychofizyczną. Dzięki ćwiczeniom tego typu kursanci nabywają i doskonalą umiejętności w posługiwaniu się etatowym i specjalistycznym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym.
c) Ćwiczenie taktyczno-specjalne:
obejmuje omówiony w części teoretycznej zakres tematyczny. Realizowane jest w oparciu o teren lesisto-jeziorny z udziałem OPFOR-u i z użyciem środków pozoracji pola walki. W czasie ćwiczenia taktycznego wykorzystywana jest już nabyta, w toku kursu, wiedza i umiejętności. Ćwiczenie taktyczno-specjalne integruje pozostałe zagadnienia szkolenia bojowego i prowadzi do kompleksowego przygotowania kursantów do prowadzenia działań rozpoznawczych (zgodnie z przeznaczeniem).

Zagadnienia realizowane podczas KDR:

 • – Rozpoznanie (definicje i podział);
 • – Sposoby działania elementów rozpoznawczych (definicje);
 • – Planowanie działań rozpoznawczych;
 • – Przygotowanie zwiadowcy do działania;
 • – Działanie zwiadowcy na współczesnym polu walki;
 • – Patrolowanie;
 • – Obserwacja / podsłuch;
 • – Rozpoznanie rejonu;
 • – Zasadzka;
 • – Wypad;
 • – Napad.
 

 

 

 

image001.gif

 

 

 

 

 

wybrane zagadnienie przerabiane praktycznie

Doraźnie podczas KDR przeprowadzane są szkolenia w zakresie:

 • – pokonywania przeszkód terenowych tj. bagna, rzeki, jeziora;
 • – zasad prowadzenia korespondencji radiowej;
 • – prowadzenia działań w warunkach zimowych;
 • – topografii wojskowej.