LPON

System szkolenia LPON


Projekt LPON dedykowany jest dla osób w wieku 25+, a więc aktywnych zawodowo oraz mających wstępnie ustabilizowane życie osobiste (rodzinne) oraz zawodowe. Wymiar i organizowanie czasu szkoleniowego każdego z uczestników projektu w pewien sposób zawsze styczne jest z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. W związku z powyższym możliwy do przyjęcia wymiar zajęć w miesiącu to 16 godzin przy podziale na jeden weekend szkoleniowy (2 x 8 godzin) lub dwa dni szkoleniowe w dowolne dni wolne.

System szkolenia skupia się na nauczaniu podstawowych zagadnień tematycznych z taktyki (standardowych procedur operacyjnych pododdziałów lekkiej piechoty) oraz innych tematów dotyczących wyszkolenia obywatela – żołnierza. Nacisk położony jest również na szkolenia ogniowe w tym naukę posługiwania się kbk AKM. Ponieważ projekt skierowany jest do osób dojrzałych (ukształtowanych) pominięto w nim aspekty wychowawcze. Nauczanie takich umiejętności jak np. musztra występuje w ilościach śladowych, ograniczonych do umiejętności niezbędnych.

Szkolenie podzielone zostało na etapy:
I Etap – szkolenie podstawowe.
II Etap – szkolenie sekcji oraz drużyny.
III Etap – szkolenie plutonu.

Przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane są lokalnie w oddziałach i pododdziałach lub centralnie w ramach kursów ogólnodostępnych organizowanych w systemie szkoleń ON.pl lub centralnych szkoleń projektu LPON.

Osoby rozpoczynające działalność w projekcie LPON zobowiązane są do odbycia szkolenia unitarnego w pododdziale lub zaliczenia kursu unitarnego organizowanego w systemie centralnym. Szkolenie unitarne jest częścią szkolenia podstawowego. Wymóg ten nie dotyczy osób po zaliczonym przeszkoleniem wojskowym (rezerwiści, żołnierze służby czynnej, żołnierze NSR, osoby po odbytej służbie przygotowawczej).

Pierwszy etap szkolenia jest bardzo ważnym elementem z uwagi na konieczność nie tylko szkolenia podstawowego, ale również wykonania innych zaleceń skutkujących na dalszą aktywność uczestnika w projekcie, a są nimi:
1. Zakończenie procedury rejestracyjnej uczestnika indywidualnego w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl.
2. Przeprowadzenie procedury dostępu do uczestnictwa w projekcie zwartych pododdziałów organizacji zewnętrznych zakończone podpisaniem „porozumienia o współdziałaniu”.
3. Zaliczeniu certyfikacji po podstawowym okresie szkolenia.

Drugi etap szkolenia obejmuje nauczenie taktyki działania w małych pododdziałach o liczebności sekcji i drużyny lekkiej piechoty oraz doskonalenie i nauczanie nowych umiejętności indywidualnych. Duża część czasu szkoleniowego przeznaczona jest na zagadnienia szkolenia ogniowego realizowane w parach i sekcjach.

Trzeci etap szkolenia, to nauczanie taktyki plutonu, zgrywanie drużyn w ramach plutonu oraz dalsze kształtowanie umiejętności indywidualnych. Na tym etapie poszczególnym osobom przydzielone zostają etaty specjalisty (RTO, nawigator, strzelec wyborowy, celowniczy KM, dowódca sekcji i drużyny), w zależności od predyspozycji.

Każdy z etapów szkolenia zakończony jest certyfikacją, w trakcie której sprawdzane jest wyszkolenia na poziomie indywidualnym i zespołowym. Certyfikowanie po trzecim etapie szkolenia odbywa się jako dwudobowe ćwiczenie taktyczne plutonu.

Każdy uczestnik programu już na etapie pierwszym ma obowiązek skompletowania niezbędnego wyposażenia osobistego, a należy do niego:
1. mundur polowy w maskowaniu „pantera leśna”,
2. hełm lub dobrej jakości replika hełmu,
3. beret OT,
4. kapelusz / czapka patrolowa,
5. obuwie taktyczne z cholewką za kostkę,
6. oporządzenie taktyczne umożliwiające przenoszenie co najmniej 6 magazynków, 2 granatów, worka zrzutowego, drobnego wyposażenia podręcznego,
7. replika karabinka kbk AKM lub broń pozbawiona cech użytkowych,
8. rękawice taktyczne,
9. maska pgaz.,
10. komplet przeciwchemicznej odzieży ochronnej,
11. łopatka saperka,
12. plecak patrolowy,
13. śpiwór,
14. karimata,
15. nóż wieloczynnościowy,
16. manierka lub system hydracyjny,
17. latarka,
18. farby do maskowania indywidualnego.