LPON

Wstęp


Dnia 15 sierpnia 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej uchwałą nr 10/2012 powołał projekt szkoleniowy „Lekka Piechota Obrony Narodowej” (zwany dalej: LPON).

Celem projektu jest:
1. wdrożenie systemu szkolenia odpowiadającego następującym potrzebom:
a. wyszkolenie potencjalnego żołnierza lekkiej piechoty,
b. niewielkim nakładem środków,
c. poprzez efektywne metody szkoleniowe oparte o krótkotrwałe szkolenia weekendowe oraz zgrupowania kursowe,
2. integracja ochotników organizacji proobronnych oraz grup nieformalnych zainteresowanych aktywnością w Nowej Obronie Terytorialnej.

Szczegóły i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w „Regulaminie LPON” oraz zakładce „System szkolenia LPON”.

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych.

Do działania w ramach projektu zapraszamy inne organizacje proobronne oraz grupy nieformalne, którym bliska jest koncepcja powszechnej Obrony Terytorialnej i które chciałyby rozpocząć działalności w oparciu o określone zasady organizacyjne i pomoc jaką oferuje stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Na potrzeby projektu Dowództwo LPON może tworzyć struktury szkoleniowe nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w myśl art. 10 pkt. 2 Ustawy o Stowarzyszeniach.

Wszelkich informacji w tym temacie udzielają członkowie Stowarzyszenia, do których prosimy pisać w kwestiach ewentualnego uczestnictwa w projekcie LPON:
Jacek Klimanek: j.klimanek@obronanarodowa.pl