Szkolenia

Kurs Piechoty


Kurs Piechoty jest w proponowanym systemie szkolenia podstawowym kursem taktycznym, którego ukończenie przygotowuje szkolonych do realizacji podstawowych zadań taktycznych wykonywanych przez drużynę lekkiej piechoty na współczesnym polu walki.

Szkolenie obejmuje dwa podstawowe elementy:
a) część teoretyczną (ogólne omówienie działań taktycznych piechoty),
b) część praktyczną (zasady walki druzyny lekkiej piechoty):
– reakcja na kontakt,
– natarcie improwizowane (doraźne),
– zerwanie kontaktu,
– reakcja na zasadzkę (bliską/daleką),
– niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego,
– oczyszczenie okopu.

Zajęcia realizowane są w ciągu 2 dni szkoleniowych wg poniższego planu:
a) wykład (zasady walki drużyny piechoty, battle drills),
b) zajęcia polowe (zasady walki drużyny piechoty, battle drills),
c) wykład (ogólne omówienie działań taktycznych piechoty),
d) ćwiczenie przygotowawcze (realizowane samodzielnie przez szkolonych),
e) egzamin praktyczny/teoretyczny.

Zajęcia realizowane są przez instruktorów rekrutujących się z kadry Jednostek Strzeleckich, OSS i żołnierzy WP. Szkolenie odbywa się w druzynach 8 i 12 – osobowych.

Wyposażenie indywidualne i wymagania merytoryczne:
– ubezpieczenie NW
– umundurowanie
– hełm
– broń
– kamizelka taktyczna (oporządzenie taktyczne)
– saperka(1 na 2 osoby)
– rękawice robocze
– karimata, śpiwór
– notatnik, długopis
– obuwie na zmianę
– wyżywienie w własnym zakresie
– ukończenie szkolenia unitarnego.

Szkolenie jest wstępem do pozostałych kursów taktycznych piechoty w systemie szkolenia.