Szkolenia

CYBERON


W sierpniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej powołał projekt szkoleniowy „CYBERON”.

CYBERON działa w następujących obszarach:
1. Rozwijanie zdolności obronnych i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
2. Integracja ochotników organizacji proobronnych zainteresowanych aktywnością na rzecz cyberbezpieczeństwa w tym działań w środowisku informacyjnym.
3. Prowadzenie badań nad zjawiskiem manipulowania polską przestrzenią informacyjną przez obce ośrodki propagandowe.
4. Prowadzanie szkoleń i warsztatów
Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych. .

Projekt CYBERON obejmuje zasięgiem teren całego kraju, oraz cyberprzestrzeń. Jest przeznaczony wyłącznie dla wybranych kandydatów w drodze weryfikacji.

Do działania w ramach projektu zapraszamy inne organizacje proobronne, które chciałyby rozpocząć działalność w przestrzeni cybernetycznej i realizować wspólnie cele projektu.

Zgłoszenia uczestnictwa, zapytania, w temacie CYBERON proszę kierować na email CYBER (klucz GPG)

Sztab CYBERON

Śledź nas na Twitterze: @cyberon_con