Zanim zastygnie beton.

26 kwietnia 2020 Jacek Klimanek

Wielu chciałoby wymyślić skuteczną metodę kruszenia betonu, ale może trzeba próbować, aby wlewało się go coraz mniej?

25 kwietnia w 151 batalionie lekkiej piechoty przeprowadzone zostały zajęcia dla słuchaczy dwóch uczelni wojskowych: AWL i WAT wspierających batalion podczas działań kryzysowych związanych z operacją „Odporna Wiosna”  Zajęcia zrealizowano na polecenie dowódcy batalionu, który postanowił, aby oprócz obciążenia słuchaczy zadaniami bieżącymi dostarczyć im wiedzy, co prawda teoretycznej, ale przekazywanej przez praktyków w pewnych dziedzinach dysponujących bagażem doświadczenia.

Pierwszy blok zajęć zrealizowano w temacie „Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek mu podległych z partnerami społecznymi (organizacjami proobronnymi)” Tematyka o tyle istotna, że w dzisiejszych czasach wręcz konieczna do realizacji ponieważ biorąc pod uwagę współpracę prowadzoną dotychczas oraz zaplanowaną na przyszłość należy brać pod uwagę w większości jednostek wojskowych oraz instytucji podległych MON. Temat dla mnie oraz osób prowadzących zajęcia bardzo bliski i bardzo istotny, a że Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz kilka innych organizacji posiadają bardzo dobre doświadczenia wyniesione z ośmioletniej już kooperacji z jednostkami wojskowymi 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, to wręcz modelowo nadający się na wykład dla ludzi, którzy już w niedalekiej przyszłości zostaną zawodowymi oficerami i niechybnie spotkają proobronnych na swej drodze.

Na podstawie prezentacji, która jeszcze w listopadzie była prezentowana przedstawicielom MON oraz innych organizacji podchorążowie zostali uświadomieni czym są organizacje proobronne, jakie może być w przyszłości ich miejsce w systemie bezpieczeństwa Państwa, a także jaki już obecnie mają wpływ na procesy szkoleń, procesy planowania i wprowadzania zmian w dokumentach normatywnych, a także jak mogą współdziałać podczas sytuacji kryzysowych takich chociażby z jaką mamy do czynienia obecnie. Wzorem współdziałania jaki przedstawiony został słuchaczom był przykład 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z którą to jednostką współpraca toczy się od 2012 roku. Poruszono tematykę:

  • dokumentów takich jak: porozumienie o współpracy oraz plan współpracy, a także plan zasadniczych przedsięwzięć jednostki wojskowej oraz umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury,
  • zabezpieczenia logistycznego,
  • zabezpieczenia w wyposażenie bojowe,
  • zabezpieczenia obiektów szkoleniowych,
  • zabezpieczenia instruktorskiego

Aby współpraca i wsparcie jednostek wojskowych mogło być rozwijane potrzebna jest znajomość oczekiwań obu stron oraz ich możliwości, a biorąc pod uwagę, że często podchorążowie wywodzą się z organizacji społecznych należy pokazać im, że dobre praktyki warto kontynuować, a nowe rozwiązania wprowadzać.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki okres w którym zafunkcjonował 151blp od czasu jego powstania do dnia dzisiejszego słowa uznania należą się jego dowódcy ppłk Arturowi Filipowiczowi, który jeszcze podczas służby w 17WBZ zetknął się z organizacjami proobronnymi i zwrócił uwagę nich potencjał. To zainteresowanie niezmiennie kontynuowane jest do dzisiaj dzięki czemu pewien procent Jego podwładnych, to również aktywni członkowie organizacji.
Oprócz wspomnianej tematyki dowódca nakazał zaplanować kolejne bloki zajęć dotyczące: Różnic w funkcjonowaniu pododdziałów wojskowych podczas misji poza granicami kraju, a służbą na terenie kraju. Zależności pomiędzy oficerem i podoficerem rzutujących na poprawne funkcjonowanie pododdziału. Tą drogą mamy nadzieję, że dziś podchorążowie, a niedługo oficerowie posiądą choć część informacji, które na pewno okażą się niezbędne podczas ich dalszej służby.

 

W zajęciach jako prelegenci udział wzięli członkowie organizacji proobronnych oraz grup nieformalnych, a także żołnierze TSW będący członkami Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz SJS 3006 Nowa Sól.