Obrona Narodowa

Polityka prywatności


Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy aby czuli się pewnie używając naszego serwisu. Polityka prywatności traktuje o informacjach personalnych (określanych dalej jako „Dane”), które mogą być przechowywane przez nas na naszej stronie. Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy.

Operatorem serwisu www.ObronaNarodowa.pl jest Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000394881.

1. Zbieranie Danych

Nasz proces rejestracji wymaga jedynie poprawnego adresu e-mail i unikalnego identyfikatora użytkownika oraz hasła. Nie musisz podawać żadnych innych informacji, jeśli nie chcesz. Weź pod uwagę, że twoja nazwa użytkownika, adres e-mail, lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste, identyfikacyjne dane personalne i mogą pojawić się na stronie. Podobnie jak wiele innych stron, możemy również automatycznie pobierać informacje zawarte w logach serwera takie jak adres IP, informacje z plików cookie. Informacje w jaki sposób reklamy na naszej stronie mogą korzystać z cookies (jeśli w ogóle) są zawarte poniżej.

2. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wojrowicka 48/18, 54-436 Wrocław); kontakt z administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem lub poprzez niniejszą stronę internetową.
2. W przypadku ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
– organizacji szkoleń oraz warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– wyrobienia legitymacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– wyrobienia zaświadczenia o byciu członkiem Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. lit f RODO)
3. W przypadku samego założenia konta na portalu internetowym www.obronanarodowa.pl Stowarzyszenie będzie przetwarzać dane osobowe jedynie w celu świadczenia usługi elektronicznej, jaką jest prowadzenia obsługi portalu internetowego, w tym utworzenia i utrzymywania konta użytkownika na portalu Stowarzyszenia oraz zapewnienia środków komunikacji w ramach forum (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą udostępniane przez Stowarzyszenie innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub za zgodą osoby podającej dane osobowe.
5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie; nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia staranie się o członkostwo w Stowarzyszeniu i może uniemożliwić wykonanie statutowych zadań Stowarzyszenia wobec osób odmawiających podania niezbędnych danych osobowych i niebędących członkami Stowarzyszenia.
6. Dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
7. W przypadku braku odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika jedynie w niezbędnym zakresie i w celach określonych w przepisach prawa (w szczególności w przepisach RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 np. do zakończenia świadczenia usługi, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w przypadku zbierania danych w np. celach prowadzenia rachunkowości lub celu realizacji transakcji płatniczych dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych danych).
9. Każdemu, kto podał Stowarzyszeniu swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak rozumieć, że wycofanie przez zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem, ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Administratora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne żądania o których mowa powyżej można przesyłać na adres e-mail: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl
10. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.
11. Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do organu nadzorczego.
13. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3. Używanie Danych

Możemy używać Danych, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie. Dołożymy wszelkich starań aby twoje Dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że: (I) Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu; (II) otrzymamy twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych; (III) nasz serwis wymaga interakcji z lub jest obsługiwany przez stronę trzecią (np. operatora internetowego); (IV) zostało złamane prawo i toczy się postępowanie; (V) zauważymy, że twoje postępowanie łamie warunki użytkowania serwisu i jego politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności.

4. Cookies (Ciasteczka)

Podobnie jak wiele innych serwisów używamy cookies do rozszerzenia użyteczności naszego serwisu poprzez np. przechowywanie preferowanych przez Ciebie ustawień. Na naszej stronie wyświetlane są reklamy, które również mogą używać cookies. W tym wypadku zastosowanie ma Polityka prywatności oferowana przez te firmy. Jednakże nasi reklamodawcy nie mają dostępu do naszych cookies.

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Dzieci

Nie pozwalamy na rejestrowanie się w serwisie osobom w wieku 16 i mniej lat.

6. Modyfikacja i usunięcie własnego konta

Dajemy Ci możliwość modyfikacji swoich danych, które udostępniasz podczas rejestracji, a także usunięcia Twojego konta założonego w ramach serwisu. Modyfikacji konta możesz dokonać w ramach Twojego panelu kontrolnego. Aby usunąć swoje konto skontaktuj się z administratorem serwisu. Publikacje lub inne dane, które tu udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. mogą nadal pojawiać się w naszym serwisie nawet po usunięciu konta.

7. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać pewne zmiany w naszej Polityce prywatności. W sytuacji gdy takie zmiany będą miały miejsce udostępnimy odpowiednią informację pocztą email lub na stronach naszego serwisu.

8. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej Polityki prywatności napisz proszę do nas: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl