Szkolenia

Kurs Walki w Mieście


Kurs Walki w Mieście jest jedynym tego typu szkoleniem realizowanym w ruchu strzeleckim, którego ukończenie daje szkolonym podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu działania piechoty w terenie zabudowanym.

Szkolenie obejmuje dwa podstawowe elementy:
a) część teoretyczną (seminarium KWM, ogólne omówienie działań taktycznych piechoty w terenie zabudowanym)
– charakterystyka terenu zabudowanego (analiza taktyczna),
– charakterystyka działania różnych rodzajów wojsk w terenie zabudowanym,
– natarcie i obrona w terenie zabudowanym,
– zwalczanie broni pancernej w terenie zabudowanym,
– ćwiczenie aplikacyjne,
– egzamin zaliczeniowy,
b) część praktyczna (poligon KWM)
– poruszanie się w czasie walki w terenie zabudowanym,
– fortyfikacja w terenie zabudowanym,
– walka w pomieszczeniach,
– wejścia do budynków,
– ćwiczenie łączne natarcie plutonu w terenie zabudowanym.

Seminarium teoretyczne KWM realizowane jest w wymiarze 2 dni szkoleniowych.
Poligon KWM realizowany jest w wymiarze 2 dni szkoleniowych (ośrodek w Piątku).

Wyposażenie indywidualne i wymagania merytoryczne:
– ubezpieczenie NW
– umundurowanie
– hełm
– broń
– kamizelka taktyczna (oporządzenie taktyczne)
– saperka(1 na 2 osoby)
– rękawice robocze
– karimata, śpiwór
– notatnik, długopis
– obuwie na zmianę
– wyżywienie w własnym zakresie
– ukończenie szkolenia unitarnego i Kursu Piechoty.