Stowarzyszenie

Czasopismo


W dniu 10 maja 2012 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o rejestracji czasopisma pt. „ObronaNarodowa.pl” oraz w dniu 1 czerwca 2012 r. – Biblioteka Narodowa w Warszawie zarejestrowała czasopismo w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem ISSN 2299-131X.

Zapraszamy do współpracy i do publikowania w dziale „Artykuły” swoich publikacji na temat Obrony Terytorialnej oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa narodowego.

Poniżej publikujemy skany potwierdzające rejestrację czasopisma w Sądzie Okręgowym oraz w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych.