Stowarzyszenie

Legitymacje


PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYROBIENIE
LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

Komu przysługuje prawo do posiadania legitymacji?

Statut Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w rozdziale III, art. 12 wprowadza podział członków na cztery rodzaje. Legitymacje przysługują wszystkim prócz „kandydatów na członków zwyczajnych”. Podsumowując, wstąpienie w szeregi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl i opłacenie składki za dany rok, nie uprawnia do wyrobienia legitymacji. Dopiero po określonym czasie i spełnieniu warunków zapisanych w rozdziale III, art. 16 można składać wniosek o wydanie legitymacji.

Zapoznaj się ze: STATUTEM

Jak przygotować zdjęcie do legitymacji?

Na osobie zainteresowanej uzyskaniem legitymacji członkowskiej spoczywa obowiązek aby zdjęcie było prawidłowe. Zdjęcie musi być zrobione tak, aby można było zidentyfikować osobę okazującą legitymację. Zdjęcia z wakacji, z artystycznych sesji zdjęciowych, nieostre oraz zdjęcia zrobione telefonem komórkowym nie będą akceptowane. Co do sposobów akceptacji zdjęć należy wzorować się na standardach zdjęć do dowodu lub paszportu. Więcej informacji tutaj:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Stare zdjęcia z lewym profilem też będą akceptowane. Co do technicznych parametrów zdjęcia. Wymagane jest minimum 500 x 625 pikseli, 300 dpi, format JPG lub TIFF.

Jak wypełnić wniosek na wydanie legitymacji?

Ponieważ do tej pory w przypadku „wniosków” o wydanie legitymacji było mnóstwo literówek w imionach i nazwiskach, błędnie wpisywano adresy zamieszkania oraz kilka innych uchybień. W związku z powyższym, w celu wyrobienia legitymacji członkowskiej Stowarzyszenie, wprowadza się wzór e-maila, który będzie wymagany przy wysyłaniu wniosków (inny nie będzie przyjmowany). Na osobach ubiegających się o wydanie legitymacji spoczywa wymóg dokładnego sprawdzenia danych przed wysyłką w celu uniknięcia literówek.

Wzór maila:


Należy pamiętać o wpisaniu imienia i nazwiska w temacie wiadomości oraz o dodaniu zdjęcia w załączniku. Jeśli w odpowiedzi otrzymasz informację o konieczności wprowadzenia poprawek, cały wniosek należy wypełnić od nowa.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

1) Należy zebrać wszystkie potrzebne dane i wysyłać w jednym mailu na adres legitymacje@obronanarodowa.pl
2) Następnie następuje weryfikacja wniosku.
2a) Jeśli wszystko będzie OK otrzymasz informację zwrotną, że wniosek jest poprawny i przyjęty do realizacji.
2b) Jeśli w procesie weryfikacji zostaną wychwycone błędy otrzymasz informację zwrotną o błędach i należy wrócić do punktu 1.
3) Jeśli zbierze się odpowiednia ilość wniosków, zostanie złożone zamówienie na produkcję legitymacji.
4) Po odebraniu i sprawdzeniu legitymacji, wysyłamy je na adresy podane we wniosku; dodatkowo otrzymasz informację mailową, że legitymacja została wysłana.
5) Po otrzymaniu listu z legitymacją należy sprawdzić dane.
5a) Jeśli wszystko się zgadza wskazane jest napisanie e-maila na adres legitymacje@obronanarodowa.pl z potwierdzeniem odbioru.
5b) Jeśli mimo całej procedury jakiś element zawiedzie i coś się na legitymacji nie będzie zgadzało należy ten fakt zgłosić na w/w adres e-mail.

Wnioski będą sprawdzane raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od możliwości czasowych (wszyscy pracujemy społecznie). Także weryfikacja poprawności wniosku powinna dokonać się do 7 dni od momentu jego wysłania. Jeśli z jakiegoś powodu czas ten będzie się wydłużał, będziemy informowali o tym fakcie na forum w przedmiotowym temacie.

Co do terminu realizacji zamówienia, w tym momencie może być bardzo różny, ale w najbliższym czasie powinno się wszystko wyklarować. O wszystkim będziemy informowali.

UWAGA! Jeśli chodzi o zdjęcia, to osoby, które przysłały je w roku 2015 i później muszą dosłać tylko same dane do wyrobienia legitymacji oraz dane do wysyłki. Wszyscy, którzy przysyłali wnioski o wydanie legitymacji od 1 stycznia 2016 muszą przysłać wszystko raz jeszcze, wedle zaleceń opisanych powyżej.