Stowarzyszenie

Dane


ObronaNarodowa.pl
Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

tel. 665 747 363
e-mail: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl 


KRS: 0000394881
NIP: 8943033922
REGON: 021704510


Numer rachunku bankowego:
(PKO BP) 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092