Szkolenia

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego


Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego jest w proponowanym systemie szkolenia specjalistycznym szkoleniem ogólnodostępnym:, którego ukończenie przygotowuje szkolonych działań w zakresie rozpoznania ogólno wojskowego prowadzonego przez pododdziały lekkiej piechoty oraz przygotowuje do Kursu Działań Rozpoznawczych.

Celem KRO jest uczyć:

· Organizacji i prowadzenia działań rozpoznania ogólnowojskowego

· Sposobów pozyskiwania informacji podczas prowadzenia działań rozpoznawczych;

· Organizacji, struktury i taktyki działania pododdziałów armii obcych;

· współdziałania ćwiczących w ramach działań pl i dr podczas prowadzenia działań rozpoznawczych

DOSKONALIĆ:

· umiejętności ćwiczących w prowadzeniu obserwacji;

· umiejętności ćwiczących w wykonywaniu szkiców terenu;

· nawyki bojowego zachowania się strzelców na polu walki.

SPRAWDZIĆ:

· praktyczne czynności związane z wyborem, zajmowaniem i urządzaniem stanowiska obserwacyjnego przez ćwiczących;

Szkolenie to dedykowane jest dla osób po kursie unitarnym (podstawowym). Plan kursu zawiera około 40 szkoleniowych godzin – 5 godzin przeznaczonych na teorię i 35 godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne. KRO będzie odbywał się w ciągu jednego weekendu (2 dni). KRO zakończone będzie ćwiczeniem taktycznym – zgrywającym, gdzie pluton ćwiczący będzie miał za zadanie wykonanie ćwiczenia z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego, polegającego na przeprowadzeniu obserwacji wyznaczonego punktu, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej a następnie zaplanowaniu i przeprowadzeniu napadu na obiekt

Wyposażenie indywidualne i wymagania merytoryczne:
ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,

– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,

– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),

– śpiwór i karimatę,

– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,

– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,

– strój sportowy – dres i obuwie sportowe,

– prowiant suchy według osobistych potrzeb,

– przybory do pisania i rysowania,

– łopatkę piechoty,

– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,

– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo

– ochronniki uszu

– ubezpieczenie indywidualne NW

– wyżywienie w własnym zakresie