Szkolenia

System szkolenia


SYSTEM SZKOLENIA OBRONANARODOWA.PL

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl jest „przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych”, a cel ten jest realizowany poprzez „prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego”. Poprzez działalność szkoleniową Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl chce zintegrować osoby działające w różnych organizacjach i grupach proobronnych, których celem także jest włączenie się w system tzw. „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych”, określanych przez Nas Obroną Terytorialną. Aby dokonać integracji i unifikacji w działalności szkoleniowej Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl proponuje wprowadzenie ujednoliconego systemu szkolenia, który nawiązywałby do specyfiki działań ochotniczej formacji terytorialnej.
Ramy systemu szkolenia ObronaNarodowa.pl zostały wypracowane w nieistniejącym już Północnym Okręgu Strzeleckim ZS ‘Strzelec” OSW w latach 2006-2007. Po zaadaptowaniu ich przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl (do którego włączyła się także kadra z byłego PnOS) cały czas są rozwijane.

System szkolenia ObronaNarodowa.pl został wprowadzony uchwałą Zarządu nr 01(34)/2014 z dnia 15 stycznia 2014.

1. Założenia systemu szkolenia ObronaNarodowa.pl:

a)zapewnia realizację celów statutowych w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego;
b) integruje osoby działające w projektach szkoleniowych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl (Lekka Piechota Obrony Terytorialnej oraz Grupa Szybkiego Reagowania) oraz w różnych organizacjach i grupach proobronnych, których celem także jest włączenie się w system tzw. „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych Obrony Terytorialnej”;
c) zapewnia możliwości ciągłego rozwoju w zakresie szkolenia podstawowego i specjalistycznego;
d)zapewnia nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przydatnych w działaniach o charakterze regularnym i nieregularnym dla pododdziałów lekkiej piechoty;
e)zapewnia nabycie odpowiedniej wiedzy przydatnej w przyszłej służbie wojskowej i w służbach mundurowych (Policja, SG).

2. Podział procesu szkolenia:I etap szkolenia
a)podstawowe szkolenia taktyczne (szkolenia dostępne i otwarte dla wszystkich ochotników):
– Kurs Podstawowy ;
– Kurs Piechoty.
b) specjalistyczne szkolenia ogólnodostępne:
– Kurs Walki w Mieście (podstawy działań taktycznych lekkiej piechoty w terenie zabudowanym),
– Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego (podstawy działań rozpoznawczych),
– Weekend Zwiadowców (podstawy działań rozpoznawczych),
– Kurs Działań Rozpoznawczych (dla osób które zaliczyły KRO lub WZ)
– Kurs Działań Nieregularnych (podstawy prowadzenia działań nieregularnych),
– Kurs Medyczny (KPP, CLS).

Podsumowanie: Szkolenie w ramach I etapu dedykowane jest dla uczestników indywidualnych i prowadzone poprzez zgrupowania (Kurs Podstawowy, Kurs Działań Nieregularnych) oraz tzw. kursy weekendowe, na których instruktorzy przekazują wiedzę dot. metod szkolenia. Wiedza ta pogłębiana jest w ramach systematycznych szkoleń wewnątrz pododdziałów (jednostek). Osoby które zaliczyły KP, KWM, KRO nabywają uprawnienia do noszenia „naszywki piechoty”, zgodnie z uchwałą Zarządu NR 2 (10)/2012 z 15 stycznia 2012 r.

II etap szkolenia
a) Warsztaty i treningi grup zaawansowanych – Warsztaty Rozpoznawcze „Orłowińskie”, Warsztaty „Zasadzka”, „Rajd”, Warsztaty Ogniowe – dedykowane dla grup/pododdziałów, których członkowie mają zaliczony etap I;
b) ćwiczenia zgrywające na szczeblu pluton/kompania – „Kompania w natarciu/obronie/działaniach opóźniających” – dedykowane dla grup/pododdziałów, których członkowie mają zaliczony etap I;
c) podstawowe szkolenia kadry (SONDA – Szkoła Niższych Dowódców) – poziom Dowódca sekcji/drużyny, warunek udziału zaliczone podstawowe szkolenie taktyczne oraz jedno ze szkoleń specjalistycznych ogólnodostępnych;
d) zaawansowane szkolenia kadry (Agrikola -) – poziom Dowódca plutonu/kompani/oficer operacyjny sztabu, dla kadry zaliczającej ćwiczenia zgrywające i warsztaty jako Dowódcy pododdziałów, warunek konieczny –zaliczenie Szkoły Niższych Dowódców.

Podsumowanie: Szkolenie w ramach II etapu dedykowane jest dla grup/pododdziałów których członkowie mają zaliczony etap I oraz liderów tych grup w ramach kursów dowódczych.

Programy szkoleniowe Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl realizowane według odrębnych, wewnętrznych regulaminów, niezależnie od I i II etapu szkolenia: 
a) LPON – treningi i zgrywania zespołowe na szczeblu drużyna/ pluton;
b) GSR (szkolenie specjalistyczne w działaniach nieregularnych);
c) szkolenia uzupełniające: szkolenie wspinaczkowe, szkolenie nurkowe, spadochronowe, udział w maratonach, marszach itp.