GSR

Procedura wejścia do programu GSR


Kogo szukamy?

O udział w projekcie szkoleniowym GSR ubiegać się może każdy pełnoletni obywatel RP, preferowani są członkowie projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Narodowej, co nie wyklucza udziału osób dotychczas niezrzeszonych.
Wymagania:
– wiek minimum 18 lat,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie minimum 2 – letniego stażu w stowarzyszeniach proobronnych,
– brak przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego,
– po ukończeniu Weryfikacji GSR członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.
– W przypadku osób nie posiadających żadnej formy przeszkolenia wojskowego, a co za tym idzie nie spełniających jednego z kryteriów przyjęcia odsyłamy do projektu LPON:

Jak dostać się do GSR?

Weryfikacja GSR

Weryfikacja GSR jest to wstępny etap doboru kandydatów do Grup Szturmowych w ramach projektu szkoleniowego Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.pl realizowany jest 1 – 2 w roku. Ukończenie Weryfikacji skutkuje otrzymaniem Oznaki Weryfikacyjnej GSR oraz możliwości przystąpienia do etapu II rekrutacji w ramach GSR.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie obejmuje wysłanie na adres e-mail gsr@obronanarodowa.pl swojego profilu w którym kandydat uwzględni :
W tytule : Weryfikacja GSR – Imię Nazwisko
– imię i nazwisko,
– rok urodzenia,
– posiadane wykształcenie i uprawniania,
– własne predyspozycje,
– zainteresowania,
– informacje o ukończonych kursach stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz innych organizacjach proobronnych,
– staż w JS, LPON lub innym stowarzyszeniu(zajmowane stanowiska / pełnione funkcje),
– uzasadnienie powodów zgłoszenia do programu GSR ON.pl. (Więcej niż kilka zdań.)

Następnie kandydat otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o zakwalifikowaniu się na Weryfikację GSR oraz dalszymi krokami.

Zgłoszenia przyjmowane są również w systemie ciągłym, niezależnie od ogłoszonego terminu najbliższej Weryfikacji GSR. W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń możliwa jest organizacja weryfikacji we wcześniejszym terminie.

Najbliższy termin weryfikacji: wydarzenia

W ramach Etapu I kandydaci przechodzą egzamin z WF oraz część taktyczną weryfikacji realizowaną pod wzmożonym wysiłkiem psychofizycznym.

Egzamin z WF obejmuje:

– marszobieg na 8 km,
– skłony tułowia leżąc przez 2 min.,
– podciąganie na drążku,
– ugięcia ramion w podporze przodem przez 2 min.,
– przysiady przez 2 min.,
– walka wręcz,
– wejście na linę,
– sprawdzian wysokościowy.

Ważne!

Oczywiście można również poprzestać wyłącznie na zdobyciu Oznaki Weryfikacyjnej GSR, która stanie się w ten sposób potwierdzeniem dobrych podstaw wyszkolenia taktycznego i przygotowania fizycznego po ukończeniu Weryfikacji GSR.

Pozytywne ukończenie Weryfikacji nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem na stanowisko w strukturach GSR. W przypadku wątpliwości co do kandydata dowódca projektu GSR może podjąć decyzję o braku możliwości dalszej współpracy.

Fortuna Favet Fortibus!