Stowarzyszenie

Naszywka Piechoty


Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w porozumieniu z organizatorami i twórcami z Ośrodka Szkoleń Specjalnych w Siedlcach wspólnie realizowanych szkoleń – Kurs Piechoty, Kurs Rozpoznania (Rozpoznania Ogólnowojskowego), Kurs Walki w Mieście chcąc wyróżnić uczestników, którzy zaliczyli wszystkie trzy Kursy ustanawia „naszywką lekkiej piechoty”.

Symbolika: Naszywka przedstawia dwa skrzyżowane karabiny Mauser wz. 98 z osadzonymi bagnetami, które są wpisane w prostokąt o wymiarach 6,5 na 4 cm, nawiązując do znaku taktycznego piechoty.

Sposób noszenia: Bezpośrednio nad górną krawędzią lewej kieszeni munduru.

Warunki nadania: Naszywka nadawana jest przez władze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl na wniosek Zespołu Potwierdzającego złożonego z organizatorów szkoleń:
– p. dr Pawła Makowca,
– p. Marka Mroszczyka,
– p. Pawła Supińskiego,
– p. Stanisława Drosia,
– p. Grzegorza Matyasika.

Za zaliczenie etapów szkolenia piechoty: Kursu Piechoty, Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego (Kursu Rozpoznawczego) oraz Kursu Walki w Mieście realizowanych od roku 2003 r.

Osoby spełniające wymagania bez względu na przynależność organizacyjną przesyłają swój akces do naszywki na adres: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl podając w zgłoszeniu: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, jednostkę organizacyjną oraz daty i miejsca ukończenia KP, KRO (KR), KWM.

W ciągu 30 dni od zgłoszenia Zespół Potwierdzający przesyła potwierdzenie nadania naszywki wraz z uchwałą Zarządu ObronaNarodowa.pl. Naszywki będą posiadały swoją wirtualną numerację, która będzie do wiadomości przekazywana osobom uprawnionym do ich otrzymywania. Koszt naszywki to 8,00 zł., a w przypadku odbierania pocztą plus koszty przesyłki pocztowej.