Stowarzyszenie

Naszywka GSR


„Naszywka GSR” to odznaka pododdziałów GSR.

Opis heraldyczny
W polu czerwonym biały orzeł z trzema złotymi błyskawicami. W prawym narożniku złote litery „GSR”, w podstawie srebrna kotwica Polski Walczącej ze zwieńczeniem stylizowanym w czaszę parasola (znak Batalionu AK „Parasol”).

Symbolika odznaki
Barwy podstawowe nawiązują do godła narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Orzeł w pozycji ataku symbolizuje gotowość do obrony Ojczyzny, trzy błyskawice odwołują się do trzech sposobów wejścia walki: z lądu, wody i powietrza. Symbol Batalionu AK „Parasol” nawiązuje do patronatu honorowego gen.bryg. Janusza Brochwicz – Lewińskiego ps. „Gryf”, oficera Batalionu i legendarnego dowódcy obrony Pałacyku Michla w czasie Powstania Warszawskiego.

Odznaka w formie naszywki wykonywana jest w wersjach:
a) wyjściowej (zgodnie z kolorystyką heraldyczną),
b) polowej (kolorystyka o obniżonej widzialności).

Motto GSR:
Motto działania GSR stanowi łacińska maksyma „Fortuna favet fortibus” – „Los sprzyja odważnym”, autorstwa rzymskiego pisarza Terencjusza (Publius Terentius Afer).